2.13 Vedle umírajícího ohně (The Walking Dead)

Rick a Carl zjistí, že farma je v ohrožení; skupina je v chaosu rozdělena; Rickovo vedení je zpochybňováno.

Rick a Carl běží do stodoly poté, co si všimnou stáda chodců. Zapálí stodolu, aby poutníci byli rozptýleni. Zbytek skupiny nasedne do aut a začne sbírat chodce ve stádě. Po několika ztrátách je skupina nucena se rozdělit a farmu úplně opustit. S výjimkou Andrey se skupina znovu sešla na dálnici, kde nechali zásoby pro Sophii. Společně pak všichni jedou po silnici. Za chvíli dojde v autě, které Rick řídí, palivo a karavana je nucena zastavit. Rick využije této chvíle, aby skupině řekl, že mu Jenner řekl, že skupina je nakažená. Pak soukromě řekne Lori, co se stalo se Shanem. Informace Lori vyděsí a ona s ním poté odmítá mluvit.

Mezitím je Andrea odkázána sama na sebe. Pokouší se utéct skupině chodců, kteří ji následují. Jeden z chodců ji však pozoruje ve zranitelné pozici. V poslední vteřině ji zachrání postava s mečem a dvěma bezrukými chodci bez čelistí. Skupina se utáboří podél cesty uvnitř 4 kamenných zdí. Když vyčkávají do noci, skupina je v bodu zlomu. Když uslyší hluk, Rick zakáže komukoliv, aby ho vyšetřil. Carol Ricka k něčemu donutí a on ji chňapne tím, že prozradí, že pro skupinu zabil Shanea. Dává jim na výběr, zda zůstanou s ním, nebo odejdou sami. Když nikdo skupinu neopustí, řekne jim, že struktura skupiny už není demokracií. Poslední záběr je scéna z vězení předznamenávající, kde se bude odehrávat další sezóna.