6.14 Cesta pomsty (Xena)

Amazonky se sjednocují do jednoho národa. Eva k nim cestuje jako římská vyslankyně míru, ale je zajata a Amazonky trvají na tom, aby se zodpovídala ze zločinů, které spáchala jako Livie, Mrcha římská. Xena a Gabriela spěchají na její obranu.

Doporučujeme:  DOP (Dominikánské peso)