AAA

Co je AAA?

Klíčové způsoby

Pochopení AAA

Termín „selhání“ se vztahuje na emitenta dluhopisu, který neuhradí jistinu a/nebo úrokovou platbu splatnou investorovi. Vzhledem k tomu, že dluhopisy s ratingem AAA jsou vnímány jako dluhopisy s nejmenším rizikem selhání, mají tyto nástroje tendenci nabízet investorům nejnižší výnosy mezi dluhopisy s podobnými daty splatnosti.

Investoři by neměli omezovat svou expozici vůči dluhopisům s pevným příjmem s ratingem AAA, ale měli by zvážit vyvážení těchto investic dluhopisy s vyšším výnosem, jako jsou vysoce výnosné korporace.

Druhy dluhopisů AAA

Druhy obecních dluhopisů

Zajištěné vs. nezajištěné dluhopisy

Výhody ratingu AAA

Podnik může například využít příchozí finanční prostředky z nové emise dluhopisů k uvedení nové produktové řady, zřízení pobočky na novém místě nebo k získání konkurenta. Všechny tyto iniciativy mohou firmě pomoci zvýšit její podíl na trhu a dlouhodobě prosperovat.

Doporučujeme:  Strategie sortimentu