Absolutní priorita

Co je absolutní priorita?

Pokud jde o pozůstalost zemřelé osoby, pravidlo absolutní priority zajišťuje úhradu nesplacených dluhů před rozdělením majetku oprávněným osobám.

Klíčové způsoby

Jak funguje absolutní priorita

Soudy se přimlouvají za absolutní prioritu

Doporučujeme:  Úřad pro vládní odpovědnost (GAO)