Analýza položek (test)

Analýza položek je v kontextu psychometriky postup používaný při konstrukci testu kvalitativního hodnocení každé testované položky z hlediska jejího obsahu a formy.

Doporučujeme:  Gheta