Antihypotenzivum

Vazopresor je jakýkoli lék, který má tendenci zvyšovat snížený krevní tlak. Některá antihypotenziva působí jako vazopresory ke zvýšení celkové periferní rezistence, jiná senzibilizují adrenoreceptory na katecholaminy – glukokortikoidy a třetí třída zvyšuje srdeční výdej – dopamin, dobutamin.

Je-li hypotenze způsobena ztrátou krve, pak přípravky zvyšující objem krevního oběhu – roztoky nahrazující plazmu, jako jsou koloidní a krystaloidní roztoky (solné roztoky) – zvýší krevní tlak bez jakékoli přímé vasopresivní aktivity. Balené červené krvinky, plazma nebo plná krev by neměly být používány pouze k objemové expanzi nebo ke zvýšení onkotického tlaku cirkulující krve. Krevní produkty by měly být používány pouze v případě, že je přítomna snížená kapacita pro přenos kyslíku nebo koagulopatie. Reagují také další příčiny buď absolutní (dehydratace, ztráta plazmy přes rány/popáleniny) nebo relativní (ztráty 3. prostoru) deplece cévního objemu, i když krevní produkty jsou indikovány pouze v případě výrazné chudokrevnosti. ==Klasifikace==

Doporučujeme:  Achillův šlachový reflex