Band of Gennari

V lidském mozku je strie Gennari (také nazývaná „pásmo“ nebo „linie“ Gennari) pásmem myelinizovaných axonů promítajících se do vrstvy 4C primární zrakové kůry z laterálního genikulového jádra. Tato formace je viditelná pouhým okem a je spojená s oblastí V1. Všechny signály předávané V1 přicházejí těmito vlákny. Ačkoli je její retinotopické uspořádání totožné s uspořádáním ostatních vrstev V1, vrstva 4 se liší v mnoha ohledech, například chybí sloupky dominance oka a předpokládá se, že plní výrazně odlišné funkční role než zbytek V1.

Doporučujeme:  Společnost zdravotnických informačních a řídicích systémů