Banka pro družstva

Co je to Banka pro družstva?

Klíčové způsoby

Dvě zbývající banky pro družstva (ve Springfieldu, Massachusetts a St. Paul v Minnesotě) nadále působí jako samostatné subjekty. V roce 2012 se CoBank sloučila s U.S. AgBank.

Pochopení Banky pro družstva

Čtyři banky v Systému získávají peníze prodejem cenných papírů na národním a mezinárodním peněžním trhu. Poté se obracejí a půjčují tyto peníze sdružením, která jsou součástí Systému, a ta zase půjčují americkým farmářům, rančerům a dalším způsobilým dlužníkům.

Historie Banky pro družstva

Ve snaze ochránit domácí zemědělství vytvořila vláda Spojených států řadu institucí na podporu amerických farmářů během vlády Franklina Delana Roosevelta. Tyto reformy byly součástí programu New Deal prezidenta Roosevelta, který byl navržen tak, aby podporoval hospodářské oživení v důsledku velké hospodářské krize.

Soukromé banky se tradičně zdráhají půjčovat zemědělskému sektoru, protože zemědělské činnosti jsou často pokládány za zranitelné jak vůči nízkonákladové mezinárodní konkurenci, tak vůči nepředvídatelným přírodním faktorům, jako jsou abnormální povětrnostní jevy, škůdci a choroby plodin.

Doporučujeme:  Ekonomická expozice