Bollinger Band®

Co je Bollinger Band®?

Bollinger Band® je technický analytický nástroj definovaný sadou trendů vynesených dvě směrodatné odchylky (pozitivně a negativně) od jednoduchého klouzavého průměru (SMA) ceny cenného papíru, které však mohou být přizpůsobeny uživatelským preferencím.

Bollinger Bands® byly vyvinuty a chráněny autorskými právy slavným technickým obchodníkem Johnem Bollingerem, navrženy tak, aby objevovaly příležitosti, které dávají investorům vyšší pravděpodobnost správné identifikace, když je aktivum přeprodané nebo překoupené.

Klíčové způsoby

Understanding Bollinger Bands

Jak vypočítat Bollinger Bands®

Prvním krokem při výpočtu Bollinger Bands® je výpočet jednoduchého klouzavého průměru daného cenného papíru, typicky za použití 20denního SMA. Dvacetidenní klouzavý průměr by jako první datový bod vypočetl uzavírací ceny za prvních 20 dní. Další datový bod by snížil nejbližší cenu, sečetl cenu 21. dne a vzal průměr, a tak dále. Dále bude získána směrodatná odchylka ceny cenného papíru. Směrodatná odchylka je matematické měření průměrného rozptylu a výrazně se projevuje ve statistice, ekonomii, účetnictví a financích.

Pro daný datový soubor směrodatná odchylka měří, jak jsou rozptýlená čísla od průměrné hodnoty. Směrodatnou odchylku lze vypočítat tak, že vezmeme druhou odmocninu rozptylu, která je sama o sobě průměrem čtvercových rozdílů průměru. Dále vynásobíme tuto směrodatnou odchylku dvěma a oba sečteme a odečteme tuto hodnotu od každého bodu v SMA. Ty vytvoří horní a dolní pásmo.

Zde je tento vzorec Bollinger Band®:

BOLU

=

Registrační

(

TP

,

n

(Text s významem pro EHP)

+

m

σ

[

TP

,

n

]

BOLD

=

Registrační

(

TP

,

n

(Text s významem pro EHP)

m

σ

[

TP

,

n

]

kde:

BOLU

=

Upper Bollinger Band

BOLD

=

Lower Bollinger Band

Registrační

=

Klouzavý průměr

TP (typická cena)

=

(

Vysoká

+

Nízká

+

Zavřít

(Text s významem pro EHP)

÷

3

n

=

Počet dnů ve vyhlazovacím období (obvykle 20)

Doporučujeme:  Vzhůru

m

=

Počet směrodatných odchylek (obvykle 2)

σ

[

TP

,

n

]

=

Standard Deviation over last

n

období TP

\begin{aligned} &\text{BOLU} = \text {MA} ( \text {TP}, n ) + m * \sigma [ \text {TP}, n ] \\ &\text{BOLD} = \text {MA} ( \text {TP}, n ) – m * \sigma [ \text {TP}, n ] \\\ &\textbf{where:} \\ &\text {BOLU} = \text {Upper Bollinger Band} \\ &\text {BOLD} = \text {Lower Bollinger Band} \\ &\text {MA} = \text {Klouzavý průměr} \\ &\text {TP (typická cena)} = ( \text{High} + \text{Low} + \text{Close} ) \div 3 \\ &n = \text {Počet dní v období vyhlazování (typicky 20)} \\\ &m = \text {Počet dní směrodatné odchylky (typicky 2)} \\ &\sigma [ \text {TP}, n ] = \text {Směrodatná odchylka za poslední } n \text{ období TP} \\ \end{zarovnáno}

​BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n]kde:BOLU=Horní Bollinger BandBOLD=Dolní Bollinger BandMA=Klouzavý průměrTP (typická cena)=(Vysoká+Nízká+Zavřít)÷3n=Počet dní v období vyhlazování (typicky 20)m=Počet směrodatných odchylek (typicky 2)σ[TP,n]=Směrodatná odchylka za poslední n periody TP​

Co vám Bollinger Bands® říká?

Bollinger Bands® jsou velmi populární technika. Mnoho obchodníků věří, že čím blíže se ceny pohybují k hornímu pásmu, tím více je trh překoupený a čím blíže se ceny pohybují k dolnímu pásmu, tím více je trh překoupený. John Bollinger má sadu 22 pravidel, kterými se musí řídit při používání pásem jako obchodního systému.

V grafu znázorněném níže, Bollinger Bands® závorka 20-denní SMA akcie s horním a dolním pásmem spolu s denními pohyby ceny akcie. Vzhledem k tomu, směrodatná odchylka je měřítkem volatility, když se trhy stanou více volatilní pásma rozšířit; během méně volatilní období, pásma smlouvu.

The Squeeze

Zmáčknutí je ústředním konceptem Bollinger Bands®. Když se pásma přiblíží k sobě a omezí klouzavý průměr, nazývá se zmáčknutí. Zmáčknutí signalizuje období nízké volatility a je obchodníky považováno za potenciální známku budoucí zvýšené volatility a možných obchodních příležitostí. Naopak, čím více se pásma od sebe pohybují, tím pravděpodobnější je pravděpodobnost poklesu volatility a tím větší je možnost ukončení obchodu. Tyto podmínky však nejsou obchodními signály. Pásma neposkytují žádné údaje o tom, kdy ke změně může dojít nebo jakým směrem by se cena mohla pohybovat.

Doporučujeme:  Junior účetní

Breakouts

Přibližně 90% cenové akce se odehrává mezi oběma pásmy. Jakýkoliv průlom nad nebo pod pásmy je významná událost. Průlom není obchodní signál. Chyba, kterou většina lidí dělá, je, že věří, že cena narážející nebo překračující jedno z pásem je signál k nákupu nebo prodeji. Průlomy neposkytují žádné vodítko, pokud jde o směr a rozsah budoucího cenového pohybu.

Omezení Bollinger Bands®

Bollinger Bands® nejsou samostatný obchodní systém. Jsou prostě jedním z indikátorů, který má obchodníkům poskytnout informace týkající se cenové volatility. John Bollinger navrhuje používat je se dvěma nebo třemi dalšími nekorelovanými indikátory, které poskytují přímější tržní signály. Domnívá se, že je klíčové používat indikátory založené na různých typech dat. Některé z jeho oblíbených technických technik jsou pohyblivá průměrná divergence/konvergence (MACD), objem bilance a index relativní síly (RSI).

Protože se počítají z jednoduchého klouzavého průměru, váží starší údaje o cenách stejně jako ty nejnovější, což znamená, že nové informace mohou být ředěny zastaralými údaji. Také použití 20denního SMA a 2 směrodatných odchylek je trochu svévolné a nemusí fungovat pro každého v každé situaci. Obchodníci by měli odpovídajícím způsobem upravit své předpoklady SMA a směrodatných odchylek a sledovat je.