Brzká amortizace

Co je předčasná amortizace?

Předčasná amortizace je zrychlená platba jistiny dluhopisu investorům držícím produkty zajištěné aktivy (ABS). Předčasná amortizace se také nazývá předčasná výzva nebo událost výplaty.

Jak funguje předčasná amortizace

Předčasná amortizace zkracuje dobu, než investor obdrží splacení své jistiny z koupě cenného papíru zajištěného aktivy (ABS). Obvykle platí, že když investor kupuje dluhopis, dostává pravidelně plánované úrokové platby za stanovené období, nebo do doby splatnosti dluhopisu.V okamžiku splatnosti dluhopisu dostane investor zpět plnou hodnotu jistiny dluhopisu a úrokové platby končí.

Když dojde k předčasné amortizaci, nelze ji zvrátit ani zrušit a všechny splátky jistiny a úroků dluhopisů jdou investorům bez ohledu na očekávané datum splatnosti dluhopisu.

Jak předčasná amortizace působí na investory

Peněžní tok cenných papírů krytých aktivy není vždy spolehlivý. Z toho důvodu se neprodávají s garantovaným datem splatnosti, ale s průměrnou splatností. Předčasná amortizace může pomoci ochránit investory, pokud se splatnost dluhopisu zkrátí.

Doporučujeme:  Volitelně upravené rozpětí (OAS)