Chyba typu I

Při testování hypotéz je nulová hypotéza vytvořena před začátkem testu. V některých případech nulová hypotéza předpokládá, že neexistuje příčinný vztah mezi testovanou položkou a podněty aplikovanými na testovaný subjekt, které by spustily výsledek testu.

Klíčové způsoby

Testování hypotézy je proces testování domněnky pomocí vzorku dat. Test je navržen tak, aby poskytl důkaz, že domněnka nebo hypotéza je podpořena testovanými daty. Nulová hypotéza je přesvědčení, že neexistuje statistická významnost nebo účinek mezi dvěma soubory dat, proměnnými nebo populacemi, které jsou v hypotéze zvažovány. Obvykle by se výzkumník snažil vyvrátit nulovou hypotézu.

Například řekněme, že nulová hypotéza uvádí, že investiční strategie si nevede o nic lépe než tržní index, jako je S&P 500. Výzkumník by odebral vzorky dat a otestoval by historickou výkonnost investiční strategie, aby zjistil, zda strategie fungovala na vyšší úrovni než S&P. Pokud by výsledky testu ukázaly, že strategie fungovala na vyšší úrovni než index, nulová hypotéza by byla odmítnuta.

Tato podmínka je označena jako „n=0“. Pokud – když se test provádí – výsledek naznačuje, že podněty aplikované na testovaný subjekt způsobily reakci, nulová hypotéza, která uvádí, že podněty nemají vliv na testovaný subjekt, by zase musela být odmítnuta.

Doporučujeme:  After the Bell