Cleanup Fund

Co je to sanační fond

Úklidový fond je pojistný termín označující konečné výdaje spojené s osobou po její smrti. Úklidový fond neboli fondy pro konečné výdaje je typem životního pojištění určeného k pokrytí posledních výdajů zemřelého. Mohou být hrazeny náklady spojené s pohřebními výlohami, poplatky za hřbitov nebo mauzoleum a náklady na vypořádání finančních a majetkových záležitostí.

Klíčové způsoby

Pochopení Cleanup fondu

Úklidový fond může být samostatnou pojistkou nebo sepsán ve spojení s jiným typem životní pojistky. Úklidový fond poskytuje majetku prostředky k úhradě některých výdajů spojených s úmrtím, včetně nákladů na pohřeb a nákladů na vypořádání zbývajícího majetku.

Tyto náklady mohou být skličující, což z čistícího fondu činí důležitý faktor. Finanční odborníci jej považují za ideální prostředek k úhradě konečných výdajů, protože pojištění konečných výdajů se vyplácí po smrti. Peníze jsou příjemci přiznány rychle (obvykle do měsíce) a téměř vždy jsou osvobozeny od daní. Většina pohřebních ústavů ráda pracuje s klienty, kteří mají pojištění konečných výdajů, protože vědí, že dostanou zaplaceno.

Zatímco termínované životní pojištění může být použito pro potřeby konečných výdajů, pojistník by musel zemřít před koncem doby trvání smlouvy, aby mohlo být vyplaceno. Trvalé pojištění, ať už je to pojištění na celý život nebo garantované bez výpadku univerzální životnosti, je nejbezpečnějším typem pojistky, kterou můžete získat, pokud ji chcete použít pro náklady na konec životnosti.

Životní pojištění Cleanup fondu přichází v malých Face hodnot

Celé životní pojištění s částkou $ 100,000 a více může být docela nákladné.Kromě toho většina lidí nepotřebuje tolik krytí pro konečné výdaje. Proto, pojištění úklidového fondu obvykle přichází v částkách od $ 5,000 do $ 50,000. Zřídka vyžadují zkoušku, a jsou relativně shovívavé se zdravotními požadavky. Všechny tyto vlastnosti, aby konečný výdaj cenově dostupné pro většinu lidí.

Doporučujeme:  SEC formulář F-8

Jaké jsou primární účely životního pojištění čisticích fondů?

Odklízecí fond, neboli fondy na konečné výdaje, hradí konečné výdaje zemřelého, jako jsou poplatky za pohřeb, hřbitov nebo mauzoleum, a náklady na vypořádání finančních a majetkových záležitostí.

Je pojištění úklidového fondu drahé?

Ne tak docela, protože velké pokrytí obvykle není potřeba. Obvykle se jedná o částky od 5 000 do 50 000 dolarů. Tyto pojistky zřídka vyžadují zkoušku a jsou relativně shovívavé ke zdravotním požadavkům.