Co byste měli vědět o RegTech

Co je RegTech?

Regtech je řízení regulačních procesů v rámci finančního průmyslu prostřednictvím technologií. Mezi hlavní funkce regtechu patří regulační monitoring, reporting a compliance.

Klíčové způsoby

Understanding RegTech

Regtech je společenství technologických společností, které prostřednictvím automatizace řeší problémy plynoucí z ekonomiky založené na technologiích. Vzestup digitálních produktů zvýšil narušení dat, kybernetické hacky, praní špinavých peněz a další podvodné aktivity.

S využitím technologie big data a strojového učení regtech snižuje riziko pro oddělení compliance společnosti tím, že nabízí data o praní špinavých peněz prováděných on-line – činnostech, do kterých tradiční compliance tým nemusí být zasvěcen kvůli nárůstu podzemních tržišť on-line.

Nástroje Regtech se snaží monitorovat transakce, které probíhají on-line v reálném čase, s cílem identifikovat problémy nebo nesrovnalosti v oblasti digitálních plateb. Jakýkoli odlehlý údaj je předán finanční instituci, aby analyzovala a určila, zda dochází k podvodné činnosti. Instituce, které včas identifikují potenciální hrozby pro finanční zabezpečení, jsou schopny minimalizovat rizika a náklady spojené se ztrátou finančních prostředků a narušením údajů.

Regtech, neboli RegTech, se skládá ze skupiny společností, které využívají technologii cloud computingu prostřednictvím softwaru jako služby (SaaS), aby pomohly podnikům efektivně a méně nákladně dodržovat předpisy. Regtech je také znám jako regulační technologie.

Společnosti Regtech spolupracují s finančními institucemi a regulačními orgány a ke sdílení informací využívají cloud computing a data velkého objemu. Cloud computing je nízkonákladová technologie, díky níž mohou uživatelé rychle a bezpečně sdílet data s dalšími subjekty.

Banka, která obdrží obrovské množství dat, je může považovat za příliš složité, drahé a časově náročné se jimi prokousávat. Firma regtech může kombinovat složité informace z banky s daty z předchozích regulačních selhání, aby předpověděla potenciální rizikové oblasti, na které by se banka měla zaměřit. Vytvořením analytických nástrojů potřebných k tomu, aby tyto banky úspěšně plnily požadavky regulačního orgánu, firma regtech šetří bance čas a peníze. Banka má také účinný nástroj k dodržování pravidel stanovených finančními úřady.

Doporučujeme:  Dohoda o zpětném odkupu (Repo)

Finanční instituce i regulátoři využívají Regtech k řešení složitých procesů compliance.

Dějiny RegTechu

Po finanční krizi v roce 2008 došlo ke zvýšení regulace finančního sektoru. Došlo také k nárůstu rušivého využívání technologií v rámci finančního sektoru. Průlomové technologické objevy vedly ke zvýšení počtu fintech společností, které vytvářejí produkty založené na technologiích s cílem zlepšit zkušenosti zákazníků a jejich spolupráci s finančními institucemi.

Spoléhání se na údaje spotřebitelů při výrobě digitálních produktů vyvolalo obavy regulačních orgánů, které požadovaly více zákonů o využívání a distribuci ochrany osobních údajů. Spojení většího počtu regulačních opatření a zákonů s odvětvím, které je více závislé na technologiích, přineslo potřebu regulačních technologií.

Od poloviny roku 2018 vedla deregulace ve Spojených státech – jak je patrné z rozvázání pravidel Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Dodd-Frank) – ke zpomalení obchodů regtech společností s financováním, ačkoliv zátěž spojená s dodržováním předpisů by měla stále pohánět úsilí o větší automatizaci.

Charakteristika RegTechu

Mezi důležité vlastnosti regtechu patří agilita, rychlost, integrace a analytika.

Regtech dokáže rychle oddělit a uspořádat nepřehledné a propletené datové soubory pomocí technologií extrakce a přenosu zátěže. Regtech lze také použít k rychlému generování sestav. Lze ho také použít pro účely integrace, aby byla řešení spuštěna v krátkém čase. A konečně, regtech používá analytické nástroje k těžbě velkých datových souborů a jejich použití pro různé účely.

RegTech Applications

Regtech působí v různých sférách finančního a regulačního prostoru. Řada projektů, které regtech automatizuje, zahrnuje dohled nad zaměstnanci, správu dat o dodržování předpisů, prevenci podvodů a možnosti auditní stopy.

RegTech Companies