Definice analýzy základního roku

Co je analýza základního roku?

Ve financích a ekonomice zahrnuje analýza základního roku všechny vrstvy analýzy týkající se ekonomických trendů ve vztahu ke konkrétnímu základnímu roku. Analýza základního roku by například mohla vyjádřit ekonomické proměnné ve vztahu k cenám základního roku, aby eliminovala dopady inflace.

Pochopení analýzy základního roku

Analýza účetní závěrky společnosti za základní rok je důležitá při určování, zda společnost roste nebo se zmenšuje. Pokud je například společnost každý rok zisková, skutečnost, že se její výnosy meziročně zmenšují, může zůstat bez povšimnutí. Srovnáním výnosů a zisků s výnosy a zisky z předchozího roku vzniká podrobnější obraz.

Při provádění analýzy základního roku jakékoliv odrůdy je důležité upravit analýzu pro případné změny režimu. Běžné změny režimu zahrnují řadu faktorů souvisejících s makro, mikro a průmyslem. Například změny v účetních metodách, daňovém zákoníku, kontrole politických stran, demografii a sociálních a kulturních posunech.

Finanční krize v letech 2009-2010 je dobrým příkladem, kdy je problematická analýza základního roku, která není upravena podle změny režimu. Například v reakci na prudký pokles hodnoty bydlení řada bank v USA přijala vládní záchranné lana, stejně jako změny v účetních metodách (tj. pozastavení účtování podle tržní hodnoty). Analýza používající rok 2009 jako základní rok bude zahlcena výrazným narušením trhu, k němuž během této doby došlo.

Real-World Example of Base-Year Analysis

Při vyjádření hrubého domácího produktu se často používá analýza základního roku a při tomto odkazu se označuje jako reálný HDP. Díky eliminaci inflace je trend hospodářského růstu přesnější, protože se do něj započítávají změny cenové hladiny.

Jednoduchý vzorec by vypadal takto:Reálný HDP

=

Nominální HDP

CPI

r

e

f

e

r

e

n

c

e

CPI

b

a

s

e

kde:

Reálný HDP

=

HDP očištěný o inflaci,

vyjádřený v dolarech za referenční rok

Doporučujeme:  Stalwart

Nominální HDP

=

HDP vyjádřený v dolarech za základní rok

CPI

b

a

s

e

=

Cenový index za základní rok

\begin{aligned} &\text{Reálný HDP} = \text{Nominální HDP}*\frac{\text{CPI}_{reference}}{\text{CPI}_{base}}\\\\textbf{where:}\\ &\text{Reálný HDP} = \text{HDP očištěný o inflaci,}\\ &\text{vyjádřený v dolarech za referenční rok}\\\ &\text{Nominální HDP} = \text{HDP vyjádřený v dolarech za základní rok}\\ &\text{CPI}_{base} = \text{Cenový index za základní rok}\\\ &\text{CPI}_{reference} = \text{Cenový index za referenční rok} \end{aligned}

​Reálný HDP=Nominální HDP∗CPIbase​CPIreference​​kde:Reálný HDP=HDP očištěný o inflaci,vyjádřený v dolarech za referenční rok Nominální HDP=HDP vyjádřený v dolarech za základní rok CPIbase​=Cenový index za základní rok​

Pokud tedy vezmeme rok 2000 jako náš základní rok, s nominálním HDP 10,2 bilionu dolarů a indexem spotřebitelských cen 169, a chceme to porovnat v inflačně očištěném vyjádření s HDP roku 2018 ve výši 20,5 bilionu dolarů, když index spotřebitelských cen byl 248, můžeme kakulovat reálný HDP roku 2000 v přepočtu na dolary roku 2018 takto:10,2 bilionu dolarů

2

4

8

/

1

6

9

=

15,0 bilionu dolarů

\text{\$10,2 bilionu}*248/169 = \text{\$15,0 bilionu}

10,2 bilionu dolarů∗248/169=$15,0 bilionu dolarů