Definice semiodchylek

Co je semiodchylka?

Semideviace je metoda měření podprůměrných výkyvů návratnosti investic.

Poloodchylka odhalí nejhorší možný výkon, který lze od rizikové investice očekávat.

Semideviace je alternativní měření ke směrodatné odchylce nebo rozptylu. Na rozdíl od těchto měření se však semideviace dívá pouze na negativní cenové výkyvy. Semideviace se tedy nejčastěji používá k vyhodnocení rizika poklesu investice.

Pochopení semiodchylek

Při investování se poloodchylka používá k měření rozptylu ceny aktiva od zjištěného průměru nebo cílové hodnoty. V tomto smyslu se rozptylem rozumí rozsah rozptylu od průměrné ceny.

Klíčové způsoby

Smyslem cvičení je určit závažnost rizika poklesu investice. Číslo semideviace aktiva pak může být porovnáno s referenčním číslem, například indexem, aby se zjistilo, zda je více nebo méně rizikové než jiné potenciální investice.

Vzorec pro semideviaci je:Poloodchylka

a)

=

a)

1

n

a)

×

a)

r

t

a)

< a) Průměr n ( Průměr a) − a) r t (Text s významem pro EHP) 2 kde: n a) = a) celkový počet pozorování pod průměrem r t a) = a) zjištěná hodnota \begin{aligned}&\text{Semi-deviation}\ =\ \sqrt{\frac{1}{n}\ \times\ \sum^n_{r_t\ <\ \text{Average}}(\text{Average}\ -\ r_t)^2}\\&\textbf{where:}\\&n\ =\ \text{celkový počet pozorování pod průměrem}\\&r_t\ =\ \text{pozorovaná hodnota}\\&\text{average}\ =\text{střední nebo cílová hodnota množiny dat}\end{aligned} ​Semi-deviation = n1​ × rt​ < Average∑n​(Average − rt​)2​where:n = the total number of observations below the meanrt​ = the observed value​

Celé portfolio investora by mohlo být hodnoceno podle poloodchylek ve výkonnosti jeho aktiv. Řečeno bez obalu, ukáže to nejhorší výsledky, které lze od portfolia očekávat, ve srovnání se ztrátami v indexu nebo v jakémkoliv srovnatelném případě, který je vybrán.

Dějiny semiodchylek v teorii portfolia

Doporučujeme:  Katastrofa Bond