Diferenciace (lingvistika)

Diferenciace v sémantice je definována Löbnerem (2002) jako posun významu dosažený „přidáním pojmů k původním pojmům“. Jeho příkladem je James Joyce je těžké porozumět, kde chápání je odlišeno od „vnímání významu“ k „interpretaci významu textu“.

Souvisejícím významovým posunem je metonymie, kdy člověk buduje nový koncept z prvku původního konceptu. Ve zmíněném příkladu James Joyce s největší pravděpodobností odkazuje na „dílo Jamese Joyce“ a ne na autora – metonymický posun. Pokud by jméno odkazovalo na člověka, chápání by bylo odlišně odlišeno, možná by to člověk četl jako „interpretovat artikulaci řeči“ nebo „pochopit jednání“ osoby Jamese Joyce.

Významové posuny jsou mezi uživateli jazyků velmi běžné a umožňují velkou flexibilitu používání slov. Nelze je však zaměňovat s lexikální dvojznačností, slova, jak jsou vyslovena v kontextu, mohou mít naprosto přesné významy, i když v různých kontextech mohou být použita k vyjádření široce odlišných významů.

Löbner, Sebastian & Kortmann, Bernd (2002). Oxford University Press: US. ISBN 034073198.

Doporučujeme:  Pasivní kouření