Distribuce v druhu

Co je to distribuce v druhu?

Věcné rozdělení, označované také jako zvláštní rozdělení, je platba provedená ve formě cenných papírů nebo jiného majetku, a nikoli v hotovosti. Věcné rozdělení může být provedeno v několika různých situacích, včetně výplaty dividendy z akcií nebo dědictví, nebo vyjmutí cenných papírů z účtu s odloženou daní. Může také odkazovat na převod aktiva na příjemce před možností likvidace pozice a převodu hotovosti.

Pochopení distribuce v druhu

Investoři mohou investovat do společnosti nákupem dluhopisů nebo akcií. Dluhopisy vyplácejí investorům výnos ve formě úrokových plateb. Akcie vyplácejí investorům výnos ve formě dividend a zhodnocení ceny akcií. Dividenda nebo zpětný odkup akcií je rozdělení hotovosti investorům.

Obecně platí, že společnosti, kterým se daří, vyplácejí zdravé a rostoucí dividendy. Tyto společnosti také odkupují akcie. Společnosti s klesajícím ziskem mohou být nuceny odkupovat akcie nebo vyplácet dividendy z vypůjčených prostředků. Další alternativou je rozdělovat dividendy v naturáliích.

Klíčové způsoby

Distribuce nejsou vždy v hotovosti

Ne všechna rozdělení se uskutečňují v hotovosti, některá se uskutečňují v naturáliích. Nejběžnější forma rozdělení v naturáliích nastává tehdy, když společnost vyplácí dividendu v akciích, a nikoli v hotovosti. Věcné rozdělení může být také použito z daňových důvodů. V určitých situacích může mít přímé obdržení zhodnocené nemovitosti za následek nižší daň oproti prodeji nemovitosti a obdržení hodnoty nemovitosti v hotovosti.

Některé fondy poskytují investorům výplaty ve formě věcného plnění po dosažení určité prahové hodnoty. Pokud investor vyplatí akcie fondu nad prahovou hodnotu, je zbytek odkupní hodnoty vyplacen ve formě věcného plnění akciemi fondu. Důvodem je snaha zabránit velkým daňovým zásahům v případě vysoké odkupní činnosti.

Výhody distribuce v Kind

Věcná rozdělení nejsou výhodná jen pro firmu. Investoři na účtech s odloženou splatností daně rádi dostávají věcná rozdělení, protože pomáhají snižovat daně. Lidé, kteří zdědí akcie, je z tohoto důvodu zpravidla dostávají v naturáliích. Investoři s individuálními penzijními plány si mohou vzít i věcná rozdělení – zejména u požadovaných minimálních rozdělení (ŘSD), která musí vzít.Věcná rozdělení lze totiž použít pro celé ŘSD.To znamená, že lidé si mohou vzít skutečné akcie a dluhopisy z účtu jako rozdělení, aniž by je zlikvidovali.

Doporučujeme:  Finanční kupující

Investoři, kteří si přejí vést plně investované účty, to mohou považovat za cennou možnost. Věcné distribuce jsou dobré i pro akcie, které jsou podhodnocené nebo mohou výrazně růst. To umožňuje investorovi zaznamenat zisk ze zhodnocení ceny akcií jako kapitálový zisk spíše než běžný příjem, který je obecně zdaněn vyšší sazbou.

Věcná rozdělení jsou také oblíbenou metodou pro rozdělování výnosů v oblasti rizikového kapitálu a soukromého kapitálu. Namísto likvidace podílů a rozdělování hotovosti komanditním společníkům fondy předávají investorům rovnocenné cenné papíry, aby se vyhnuly dani z kapitálových zisků z likvidovaných podílů.

Distribuce v nemovitostech a svěřenských fondech

Věcné plnění při transakcích s nemovitostmi nesmí být osvobozeno od daně z kapitálových zisků. Společnost nebo organizace, která provádí věcné plnění při distribuci majetku místo hotovosti, bude i nadále muset platit daň z kapitálových zisků, která vznikne případným zhodnocením ceny nemovitosti.

Podobný případ existuje pro převody provedené do majetkových práv nebo do svěřenských fondů zřizovatelem. Takové převody majetku jsou zdanitelné, a tak je zřizovatel povinen vykázat kapitálové zisky nebo ztráty (a případně splatnou daň) ve svém přiznání k dani z příjmu.