Dotazník pro všeobecné zdraví

Všeobecný zdravotní dotazník (General Health Questionnaire, GHQ) je široce používaný dotazník pro hodnocení celkové pohody a stresu. K dispozici je několik verzí různé délky. V epidemiologických studiích se většinou používá verze o 12 položkách.

Někdy se používá ve zdravotnických zařízeních jako screeningový test a jako pomůcka při diagnostice.

Doporučujeme:  Sociální konstruktivismus