Dotazníky

Dotazník (také známý jako samořízený průzkum) je typ statistického průzkumu vydávaného obvykle určité demografické skupině za účelem shromáždění informací s cílem poskytnout lepší služby nebo zboží. Dotazník vymyslel Sir Francis Galton.

Dotazníky mají oproti některým jiným typům průzkumů výhody v tom, že jsou levné, nevyžadují od tazatele tolik úsilí jako ústní nebo telefonické průzkumy a často mají standardizované odpovědi, které zjednodušují sestavování údajů. Takové standardizované odpovědi však mohou uživatele frustrovat. Dotazníky jsou také ostře omezeny tím, že respondenti musí být schopni otázky přečíst a odpovědět na ně. Pro některé demografické skupiny tak nemusí být provádění průzkumu pomocí dotazníku praktické.

Jako typ průzkumu mají dotazníky také mnoho stejných problémů týkajících se konstrukce otázek a formulací, které existují v jiných typech průzkumů veřejného mínění.

Najít tuto stránku na Wiktionary:
Dotazníky

Doporučujeme:  Kleptománie