Egresivní zvuk

V lidské řeči jsou egresivní zvuky zvuky, kterými je proud vzduchu vytvářen vytlačováním vzduchu ústy nebo nosem. Tři typy egresivních zvuků jsou pulmonické egresivní (z plic), glottalické egresivní (z hlasivek) a lingvální egresivní (z jazyka). Opakem egresivního zvuku je ingresivní zvuk, kterým proud vzduchu proudí dovnitř ústy nebo nosem.

Pulmonické zvuky jsou takové, při nichž je proud vzduchu vytvářen plícemi, žebry a bránicí. Většina zvuků ve většině jazyků, jako jsou samohlásky, je jak pulmonální, tak i egresivní.

Glottalic egressive sounds are known as ejectives.

Jazyková egressive, také známá jako velarická egressive, zahrnuje dvojité uzavření podobné tomu, které používají lingvální ingressive zvuky známé jako clicks, ale s prouděním vzduchu v opačném směru. Se zavřeným velumem vyžene mluvčí vzduch z úst buď jazykem nebo tvářemi, jako ve francouzském výrazu dismissal. I když není známo, že by se používala pro běžnou slovní zásobu v jakémkoli lidském jazyce, kromě zaniklého australského rituálního jazyka Damin, variace tohoto mechanismu proudění vzduchu je hudebníkům známá jako součást kruhového dýchání.

Doporučujeme:  Autoradiograf