Faktor inhibující melanocyty

Chemická struktura faktoru inhibujícího melanocyty
Faktor inhibice melanocytů

Faktor inhibující melaanocyty (také známý jako Pro-Leu-Gly-NH2, Melanostatin, hormon inhibující uvolňování MSH nebo MIF-1) je endogenní peptidový fragment odvozený od štěpení hormonu oxytocinu, který má však v těle obecně odlišné účinky. MIF-1 vyvolává mnohočetné účinky, které jednak blokují účinky aktivace opioidních receptorů, a zároveň působí jako pozitivní alosterický modulátor podtypů dopaminových receptorů D2 a D4, jakož i inhibují uvolňování dalších neuropeptidů, jako je alfa-MSH, a zesilují aktivitu melatoninu.

Tato složitá směs účinků vytváří profil antidepresivních, nootropních a antiparkinsonických účinků při podání MIF-1 a byla zkoumána pro různé lékařské účely. MIF-1 je nezvykle odolný vůči metabolismu v krevním řečišti a snadno prostupuje hematoencefalickou bariérou, ačkoliv je slabě účinný perorálně a obvykle se aplikuje injekčně. Mezi několik dalších blízce příbuzných peptidů s důležitými účinky v těle patří Tyr-MIF-1 a endomorfin-1 a -2.

Doporučujeme:  Genocida