Fed Balance Sheet

Co je rozvaha Fedu?

Rozvaha Fedu je výkaz uvádějící aktiva a závazky Federálního rezervního systému. Podrobnosti o rozvaze Fedu zveřejňuje Fed v týdenní zprávě nazvané „Faktory ovlivňující bilanci rezerv“.

Klíčové způsoby

Pochopení rozvahy Fedu

Fed je centrální banka Spojených států, založená Kongresem v roce 1913, aby zajistila stabilitu národních finančních a bankovních systémů v době krize.

Po velkou část své historie byla rozvaha Fedu ospalým tématem. Týdenní rozvahová zpráva, vydávaná každý čtvrtek, počítá aktiva a závazky Federálního rezervního systému podle typu stejně jako rozvaha firem a poskytuje konsolidované prohlášení o stavu všech 12 regionálních Federálních rezervních bank.

Týdenní rozvahová zpráva získala na důležitosti jako finanční a ekonomický ukazatel po finanční krizi v roce 2008, kdy Fed zahájil politiku kvantitativního uvolňování (QE). Rozvaha Fedu analytikům dodala vhled do rozsahu a rozsahu operací Fedu na trhu. Analytikům zejména umožnila sledovat tempo nákupů aktiv.

Bilanční list Fedu a kvantitativní uvolňování (QE)

QE je měnová politika, při které centrální banka nakupuje velké množství státních dluhopisů nebo jiných cenných papírů na volném trhu, aby držela dolů dlouhodobé úrokové sazby a signalizovala uvolněnou měnovou politiku.

Fed (a další centrální banky) používají kvantitativní uvolňování, známé také jako rozsáhlé nákupy aktiv, aby podpořily hospodářský růst nad rámec toho, čeho by bylo možné dosáhnout snížením krátkodobých úrokových sazeb na nulu.

Zvláštní úvahy

Bilanční suma Fedu může vypadat trochu jako korporátní, ale centrální banky jsou jedinečné ve své neomezené nabídce měny. Na rozdíl od korporace, Fed a další centrální banky neexistují proto, aby vydělávaly peníze, ale aby zajistily ekonomickou a finanční stabilitu.

Role Fedu se podobá roli banky v deskové hře Monopoly: jejím cílem není vyhrát, ale dodat dostatek peněz, aby hra pokračovala. Správné množství aktiv pro Fed je to, co mu nejlépe umožní splnit jeho mandát.