Foreign Currency Swap

Co je to devizový swap?

Devizový swap je dohoda mezi dvěma zahraničními stranami o výměně úrokových plateb z úvěru poskytnutého v jedné měně za úrokové platby z úvěru poskytnutého v jiné měně.

Zahraniční měnový swap může zahrnovat i výměnu jistiny. Ta by se vyměnila zpět, když dohoda skončí. Obvykle ale swap zahrnuje pomyslnou jistinu, která se používá jen k výpočtu úroku a ve skutečnosti se nevyměňuje.

Klíčové způsoby

Pochopení měnových swapů

Jedním z účelů zapojení se do měnového swapu je obstarávat si úvěry v cizí měně za výhodnější úrokové sazby, než by bylo možné si půjčit přímo na zahraničním trhu.

Během finanční krize v roce 2008 umožnil Federální rezervní systém několika rozvojovým zemím, které čelily problémům s likviditou, možnost měnového swapu pro výpůjční účely.

Při transakci, kterou domluvila investiční bankovní firma Salomon Brothers, přistoupila Světová banka v roce 1981 k úplně prvnímu měnovému swapu s IBM. IBM vyměnila německé německé marky a švýcarské franky Světové bance za americké dolary.

Měnové swapy lze sjednat u úvěrů se splatností až 10 let. Měnové swapy se od úrokových swapů liší v tom, že mohou zahrnovat i výměny jistiny.

Proces zahraničního měnového swapu

Při měnovém swapu platí každá strana dohody úroky z částek jistiny úvěru druhé strany po celou dobu trvání dohody. Po skončení swapu, pokud byly vyměněny částky jistiny, jsou vyměněny ještě jednou za dohodnutý dohodnutý kurz (čímž by se předešlo transakčnímu riziku) nebo okamžitý kurz.

Měnové swapy byly navázány na Londýnskou mezibankovní nabízenou sazbu (LIBOR). LIBOR je průměrná úroková sazba, kterou mezinárodní banky používají při vzájemných půjčkách. Byla použita jako měřítko pro ostatní mezinárodní dlužníky.

V roce 2023 však bude sazba SOFR (Secured Overnight Financing Rate) pro účely srovnávání oficiálně nahrazovat sazbu LIBOR. Od konce roku 2021 totiž žádné nové transakce v amerických dolarech sazbu LIBOR nepoužívají (i když bude nadále uvádět sazby ve prospěch již existujících dohod).

Doporučujeme:  Endowment Effect

Druhy swapů

Existují dva hlavní typy měnových swapů. Měnový swap s pevnou úrokovou sazbou zahrnuje výměnu pevných úrokových plateb v jedné měně za pevné úrokové platby v jiné.

Ve swapu s pevnou pohyblivou úrokovou sazbou jsou pevné úrokové platby v jedné měně vyměněny za pohyblivé úrokové platby v jiné měně. V tomto typu swapu není vyměněna jistina podkladového úvěru.

Zahraniční měnové swapy jsou způsobem, jak získat kapitál tam, kam je třeba, aby hospodářská činnost mohla vzkvétat. Tyto swapy poskytují vládám a podnikům přístup k půjčkám s potenciálně nižšími náklady. Mohou jim také pomoci ochránit jejich investice před dopady kurzového rizika.

Důvody pro použití měnových swapů

Snížení výpůjčních nákladů

Častým důvodem pro použití měnového swapu je zajištění levnějšího dluhu. Například řekněme, že evropská společnost A si půjčuje 120 milionů dolarů od americké společnosti B. Současně si americká společnost A půjčuje 100 milionů eur od evropské společnosti A.

Výměna mezi nimi je založena na spotovém kurzu 1,2 dolaru, indexovaném na LIBOR. Obě společnosti uzavírají obchod, protože jim to umožňuje půjčit si příslušné měny za výhodný kurz.

Pokud obchod s měnovým swapem zahrnuje výměnu jistiny, tato jistina bude směněna znovu v době splatnosti dohody.

Snižování kurzových rizik

Kromě toho některé instituce používají měnové swapy ke snížení expozice vůči očekávaným výkyvům směnných kurzů. Společnosti jsou například vystaveny kurzovým rizikům, když podnikají v mezinárodním měřítku.

Proto se může hodit, aby se proti těmto rizikům pojistili tím, že v podstatě zaujmou opačné a souběžné pozice v měně. U.S. Company A a Swiss Company B mohou zaujmout pozici v měnách druhé strany (švýcarských franků a USD) prostřednictvím měnového swapu pro účely zajištění.

Pak mohou swap rozložit později, když už zajištění není potřeba. Pokud utrpěli ztrátu kvůli kolísajícím kurzům ovlivňujícím jejich obchodní činnost, zisk ze swapu to může kompenzovat.

Doporučujeme:  Pouze autorizace

Proč firmy dělají měnové swapy?

Devizové swapy slouží dvěma základním účelům. Nabízejí společnosti přístup k úvěru v cizí měně, který může být levnější, než když jej získá prostřednictvím místní banky. Poskytují také způsob, jak může společnost zajistit (nebo ochránit před) riziky, kterým může čelit v důsledku kolísání deviz.

Jaké jsou různé typy měnových swapů?

Měnové swapy mohou zahrnovat směnu úrokových plateb s pevnou sazbou na měny. Nebo může jedna strana dohody směnit úrokovou platbu s pevnou sazbou za úrokovou platbu s pohyblivou sazbou druhé strany. Swapová dohoda může také zahrnovat směnu úrokových plateb s pohyblivou sazbou obou stran.

Kdy došlo k prvnímu měnovému swapu?

První měnový swap se údajně uskutečnil v roce 1981 mezi Světovou bankou a IBM Corporation.