Formulář 706-NA

Co je formulář 706-NA: Spojené státy Estate (a Generation-Skipping Transfer) Daňové přiznání?

Formulář 706-NA: Spojené státy Estate (a Generation-Skipping Transfer) Daňové přiznání je daňový formulář distribuovaný IRS, který se používá k výpočtu daňových závazků za majetky fyzických osob s majetkem v USA, které jsou součástí jejich majetku a kteří nejsou občany a nejsou považováni za rezidentní cizince.

Klíčové způsoby

Kdo může podat formulář 706-NA: Spojené státy Estate (a Generation-Skipping Transfer) Daňové přiznání?

Tento formulář IRS se používá k určení povinnosti generovat přeskočení daně z převodu pro pozůstalosti cizinců-nerezidentů Spojených států. Daň generovat přeskočení se vybírá v okamžiku, kdy dojde k převodu pozůstalosti zesnulého, a nikoli v okamžiku, kdy ji obdrží příjemce.

Cizinec bez trvalého pobytu je osoba, která nežije ve Spojených státech a není jejich občanem. IRS má specifická pravidla pro to, jak osoba splňuje kritéria cizince s trvalým pobytem. Cizinci bez trvalého pobytu, kteří tyto požadavky nesplňují, by byli považováni za cizince bez trvalého pobytu.

Americká aktiva, která by byla považována za součást pozůstalosti, by zahrnovala věci jako nemovitosti, fyzický osobní majetek a cenné papíry související s americkými společnostmi. Tyto americké akcie by podléhaly americké dani z pozůstalosti, i kdyby byly certifikáty fyzicky uloženy mimo zemi.

Formulář 706-NA: Spojené státy Estate (a Generation-Skipping Transfer) Daňové přiznání musí být podáno do devíti měsíců po smrti osoby; nicméně, šestiměsíční lhůta prodloužení může být požádáno, což by umožnilo majetek celkem 15 měsíců předložit své daňové přiznání papírování.

Jak podat formulář 706-NA: Spojené státy Estate (a Generation-Skipping Transfer) Daňové přiznání

Několik zemí má se Spojenými státy smlouvy o dědické dani a exekutoři vykazující informace o pozůstalosti z jedné z těchto zemí mohou být povinni připojit prohlášení, že smlouva o dědické dani je uplatňována.

Doporučujeme:  Hrubé příjmy

Tento formulář byl od roku 1962 mnohokrát revidován a aktualizován. Formulář 706-NA je daňovým poplatníkům k dispozici na formuláři 706, United States Estate (and Generation-Skipping Transfer) Tax Return. Občané amerického majetku, jako jsou Americké Panenské ostrovy, nejsou ve formuláři 706-NA považováni za občany.

Stáhnout formulář 706-NA: Spojené státy Estate (a Generation-Skipping Transfer) Daňové přiznání

Zde je odkaz IRS, který obsahuje návod, stejně jako ke stažení Formulář 706-NA: United States Estate (a Generation-Skipping Transfer) Daňové přiznání.