Histaminové receptory

Histaminové receptory jsou skupinou receptorů spřažených s G-proteinem a histaminem jako jejich endogenním ligandem.

Existují čtyři známé histaminové receptory:

Existuje několik sestřihových variant H3 přítomných u různých druhů. Ačkoli všechny receptory jsou receptory spřažené s proteinem 7-transmembrán g, H1 a H2 se ve své činnosti od H3 a H4 značně liší. H1 způsobuje zvýšení hydrolýzy fosfoinositolu, H2 stimuluje sekreci žaludeční kyseliny a H3 zprostředkovává zpětnovazební inhibici histaminu.

Doporučujeme:  Anonymní spoluzávislí