Hlavní směr (lékařský)

Lékařský pokyn (také nazývaný klinický pokyn, klinický protokol nebo pokyn pro klinickou praxi) je dokument, jehož cílem je usměrňovat rozhodnutí a kritéria v konkrétních oblastech zdravotní péče, jak jsou definována autoritativním zkoumáním aktuálních důkazů (medicína založená na důkazech). Pokyny obvykle obsahují shrnutá konsensuální prohlášení, ale na rozdíl od těch druhých se zabývají i praktickými otázkami.

Klinické pokyny stručně identifikují, shrnují a vyhodnocují nejlepší důkazy a nejaktuálnější údaje o prevenci, diagnóze, prognóze, terapii, riziku/přínosu a nákladové/efektivitě. Poté definují nejdůležitější otázky související s klinickou praxí a identifikují všechny možné možnosti rozhodnutí a jejich výsledky. Takto integrují zjištěné body rozhodnutí a příslušné postupy podle klinického úsudku a zkušeností praktických lékařů. Mnohé pokyny zařazují alternativy léčby do tříd, aby pomohly poskytovatelům při rozhodování, kterou léčbu použít.

Dalšími cíli klinických pokynů je standardizace lékařské péče, zvýšení kvality péče, snížení několika druhů rizik (pro pacienta, pro poskytovatele zdravotní péče, pro zdravotní pojišťovny a zdravotní plány) a dosažení co nejlepší rovnováhy mezi náklady a zdravotními parametry, jako je efektivita, specifičnost, citlivost, rezolutnost atd.

Přístup ke zdravotní péči založený na pokynech je poměrně nový a vznikl ve Spojených státech v 90. letech. Pokyny obvykle vypracovávají na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni lékařská sdružení nebo vládní orgány, jako je americká Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče. Místní poskytovatelé zdravotní péče mohou vypracovat vlastní soubor pokynů nebo je upravit podle stávajících pokynů nejvyšší úrovně. Opakovaně bylo prokázáno, že používání pokynů poskytovateli zdravotní péče, jako jsou nemocnice, je účinným způsobem dosažení výše uvedených cílů, i když nejsou jedinými.

Byly vyvinuty speciální počítačové softwarové balíčky, které usnadňují tvorbu a používání lékařských pokynů. (engine pro provádění pokynů). Pracovní postupy v oblasti zdravotní péče se zabývají koordinací úkolů prováděných různými osobami. Pro tento účel existují ve velkém množství on-line databáze lékařské literatury (jako je PubMed) a databáze medicíny založené na důkazech (jako je Cochrane Collaboration) a tištěné a elektronické publikace. USA a další země provozují zúčtovací střediska lékařských pokynů. Klinické pokyny mohou obsahovat nebo nezahrnovat rozhodovací nebo výpočtové algoritmy.

Doporučujeme:  Chartered Marketing Analyst (CMA)

Bylo zjištěno, že některé jednoduché pokyny pro klinickou praxi nejsou běžně dodržovány v takovém rozsahu, v jakém by mohly být. Bylo zjištěno, že poskytnutí kontrolního seznamu doporučených postupů zdravotní sestře nebo jinému zdravotnickému asistentovi může vést k tomu, že ošetřující lékař bude včas upozorněn na postupy, které mohly být přehlédnuty.

V USA vydává pokyny National Guideline Clearinghouse. Ve Spojeném království tento úkol vykonává National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). V Nizozemsku vydávají pokyny pro odbornou a primární péči dva subjekty (CBO a NHG).