Intergender

Intergender (IG) osoba je osoba, která se definuje jako osoba mezi nebo mimo tradiční pohlaví nebo prostě odmítá definovat své pohlaví vůbec. Intergender je jedním z mnoha slov, která lidé, kteří se neidentifikují jednoduše jako muži nebo ženy, mohou použít k popisu své genderové identity.

„Intergender“ byl původně používán pouze pro označení „zahrnující muže i ženy“, jako v „intergenderovém softballovém týmu“. Etymologicky slovo pochází z latinského „inter-“ (mezi nebo mezi) a moderního anglického „gender“ (samo pochází ze starofrancouzského „gendre“, což znamená druh).

Někteří lidé spojují termín „intergender“ v jeho použití jako genderové identity s termínem intersex. Někteří intersexuálové se také identifikují jako intergender, ale mnozí ne.

Doporučujeme:  J. L. Austin