Inventář konfliktního stylu

Inventarizace ve stylu konfliktu je psaný nástroj pro získání vhledu do toho, jak lidé reagují na konflikt. Uživatel obvykle odpoví na sadu otázek týkajících se jeho odpovědí na konflikt a podle toho je skórován.

Většina lidí si vytvoří vzorovou reakci na konflikt na základě své životní historie a historie s ostatními. Tato reakce může dobře zapadat do některých situací, ale za jiných okolností může být neúčinná nebo destruktivní. Cílem je zvýšit povědomí lidí o jejich vlastních vzorcích a přinést více možností a flexibility na dosah.

Nejrozšířenější soupisy konfliktních stylů jsou založeny na ose Mouton Blake, která předpokládá pět stylů reakce na konflikt (viz Managerial Grid Model). Patří mezi ně Jay Hall Conflict Management Survey, Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument, což je standard od 60. let, a Kraybill Conflict Style Inventory, což je novější publikace, která je kulturně citlivá.

Rozsáhlejší nástroje typu osobnosti jsou také užitečné pro pochopení rozdílů ve stylu konfliktu. Do této kategorie spadají Myers-Briggs Type Indicator, který je založen na práci Carla Junga, a nástroje Gilmore Fraleigh.

Doporučujeme:  Geert Hofstede