Jensenova míra

Co je Jensenova míra?

Jensenova míra neboli Jensenova alfa je ukazatel výkonnosti upravený o riziko, který představuje průměrnou návratnost portfolia nebo investice, vyšší nebo nižší, než je předpovídaná modelem oceňování kapitálových aktiv (CAPM), vzhledem k beta hodnotě portfolia nebo investice a průměrné tržní návratnosti. Tato metrika je také běžně označována jako jednoduše alfa.

Klíčové způsoby

Pochopení Jensenova opatření

Pro přesnou analýzu výkonnosti investičního manažera musí investor hledět nejen na celkovou návratnost portfolia, ale také na riziko tohoto portfolia, aby zjistil, zda návratnost investice kompenzuje riziko, které podstupuje. Například pokud mají dva podílové fondy oba 12% návratnost, racionální investor by měl preferovat méně rizikový fond. Jensenovo měřítko je jedním ze způsobů, jak určit, zda portfolio dosahuje přiměřené návratnosti za úroveň rizika.

Pokud je hodnota kladná, pak portfolio dosahuje nadbytečných výnosů. Jinými slovy, kladná hodnota pro Jensenovu alfu znamená, že manažer fondu „porazil trh“ svými dovednostmi při vybírání akcií.

Real World Example of Jensen’s Measure

Pomocí těchto proměnných, vzorec pro Jensenův alfa je:

Alfa = R(i) – (R(f) + B x (R(m) – R(f)))

kde:

R(i) = realizovaná návratnost portfolia nebo investice

R(m) = realizovaný výnos příslušného tržního indexu

R(f) = bezriziková návratnost za dané období

B = beta portfolia investic s ohledem na zvolený tržní index

Předpokládejme například, že podílový fond dosáhl loni výnosu 15%. Příslušný tržní index tohoto fondu vrátil 12%. Beta fondu oproti stejnému indexu je 1,2 a bezriziková sazba je 3%. Alfa fondu se vypočítá takto:

Alfa = 15% – (3% + 1,2 x (12% – 3%)) = 15% – 13,8% = 1,2%.

Při beta hodnotě 1,2 se očekává, že podílový fond bude rizikovější než index, a tedy vydělá více. Kladný alfa v tomto příkladu ukazuje, že správce podílového fondu vydělal více než dost výnosu, aby byl kompenzován za riziko, které převzal v průběhu roku. Pokud by podílový fond vrátil pouze 13%, vypočítaný alfa by byl -0,8%. Při záporném alfa by správce podílového fondu nevydělal dost výnosu vzhledem k objemu rizika, které podstupoval.

Doporučujeme:  Formulář 2439: Oznámení akcionáři o nerozdělených dlouhodobých kapitálových ziscích

Zvláštní pozornost: EMH

Kritici Jensenova měřítka obecně věří v hypotézu efektivního trhu (EMH), kterou vymyslel Eugene Fama, a tvrdí, že přebytečné výnosy každého portfolio manažera pocházejí spíše ze štěstí nebo náhodné náhody než z dovednosti. Protože trh již ocenil všechny dostupné informace, říká se, že je „efektivní“ a přesně oceněný, říká teorie, která vylučuje, aby jakýkoliv aktivní manažer přinesl na stůl něco nového. Teorii dále podporuje skutečnost, že mnoho aktivních manažerů nedokáže porazit trh o nic více než ti, kteří investují peníze svých klientů do pasivních indexových fondů.