Encyklopedie investování

Převod Paritní cena

Co je cena za přepočet parity? Cena za přepočet se vztahuje k ceně za přepočet konvertibilního cenného papíru. Jedná se o částku zaplacenou za akcii, pokud je uplatněna opce na konvertibilní cenný papír. Konvertibilní cenné papíry, jako jsou konvertibilní dluhopisy, se tak nazývají proto, že mají vlastnost, kdy cenný papír lze změnit na akcii emitující …

Převod Paritní cena Pokračovat ve čtení »

Egalitářství

Co je rovnostářství? Rovnostářství je filozofická perspektiva, která klade důraz na rovnost a rovné zacházení napříč pohlavím, náboženstvím, ekonomickým postavením a politickým přesvědčením. Rovnostářství se může zaměřovat na příjmovou nerovnost a rozdělení, což jsou myšlenky, které ovlivnily vývoj různých ekonomických a politických systémů. Rovnostářství se také dívá na to, jak se zachází s jednotlivci podle …

Egalitářství Pokračovat ve čtení »

Zapojení zaměstnanců

Co je zaměstnanecká angažovanost? Klíčové způsoby Pochopení angažovanosti zaměstnanců Zapojení zaměstnanců může mít zásadní význam pro úspěch podniku vzhledem k jeho jasným vazbám na spokojenost s prací a morálku zaměstnanců. Komunikace je rozhodující součástí vytváření a udržování angažovanosti zaměstnanců. Angažovaní zaměstnanci jsou častěji produktivní a mají vyšší výkonnost. Často také projevují větší oddanost hodnotám a …

Zapojení zaměstnanců Pokračovat ve čtení »

Fully Vested

Co je plně vestavěný? Plné přiznání znamená, že osoba má právo na plnou výši nějakého benefitu, nejčastěji zaměstnaneckých benefitů, jako jsou akciové opce, podíly na zisku nebo penzijní požitky. Benefity, které musí být plně přiznány, často zaměstnancům přibývají každý rok, ale stávají se majetkem zaměstnance pouze podle rozhodného plánu. K vestování může dojít podle postupného …

Fully Vested Pokračovat ve čtení »

Vyrovnávací saldo

Co je vyrovnávací rovnováha? Vyrovnávací zůstatek je minimální vklad, který musí být dlužníkem veden na bankovním účtu. Požadavek na vyrovnávací zůstatek je nejčastější spíše u podnikových než u jednotlivých úvěrů. Dlužník nemůže peníze použít, ale je povinen je zveřejnit v komentáři dlužníka přiloženém ke své účetní závěrce. Klíčové způsoby Jak funguje vyrovnávání bilancí Dlužník, který …

Vyrovnávací saldo Pokračovat ve čtení »

Nedostatečné finanční prostředky (NSF)

Co jsou nedostatečné finanční prostředky (NSF)? Nedostatečné finanční prostředky (NSF), nebo také nedostatečné finanční prostředky, je stav běžného účtu, který nemá dostatek peněz na pokrytí všech transakcí. NSF také popisuje poplatek účtovaný při předložení kontroly, ale nemůže být pokryt zůstatkem na účtu. Zákazníci uvidí na výpisu z banky oznámení o „nedostatečných finančních prostředcích“ nebo „nedostatečných …

Nedostatečné finanční prostředky (NSF) Pokračovat ve čtení »

Permission Marketing

Co je Permission Marketing? Permission marketing je forma reklamy, kdy je zamýšlenému publiku dána možnost zvolit si možnost přijímat propagační sdělení. Pojem permission marketing zpopularizoval Seth Godin, podnikatel a autor. Myšlenkou permission marketingu se poprvé obšírně zabýval ve své knize Permission Marketing: Turning Strangers Into Friends, And Friends Into Customers. Permission marketing je charakterizován jako …

Permission Marketing Pokračovat ve čtení »

Nominální hrubý domácí produkt

Co je nominální hrubý domácí produkt? Nominální hrubý domácí produkt je hrubý domácí produkt (HDP) hodnocený v běžných tržních cenách.HDP je peněžní hodnota veškerého zboží a služeb vyrobených v dané zemi. Nominální se liší od reálného HDP tím, že zahrnuje změny cen vlivem inflace, která odráží tempo růstu cen v ekonomice. Klíčové způsoby Nominální vs. …

Nominální hrubý domácí produkt Pokračovat ve čtení »

Hotovostní mzdy

Co jsou peněžní mzdy? Peněžitá mzda je náhrada pro zaměstnance, která má podobu utratitelných peněz. Peněžitá mzda může zahrnovat skutečnou hotovostní měnu, šeky a peněžní poukázky. Tento typ náhrady nezahrnuje benefity jako zdravotní pojištění, 401(k) příspěvky a akciové náhrady. Klíčové způsoby Pochopení hotovostních mezd U průměrného pracovníka představují mzdy v hotovosti hlavní část náhrad. Nedávná …

Hotovostní mzdy Pokračovat ve čtení »

Vrácení daně

Co je vrácení daně? Vrácení daně je vrácení přeplatku daňovému poplatníkovi za jakoukoliv částku vyplacenou federální vládě nebo státní vládě. Zatímco daňoví poplatníci mají tendenci pohlížet na vrácení daně jako na bonus nebo jako na šťastnou náhodu, často představuje v podstatě bezúročnou půjčku, kterou daňový poplatník poskytl vládě. Často je možné vyhnout se přeplacení daní, …

Vrácení daně Pokračovat ve čtení »