Kindling

Kindling je široce používaný model pro vývoj záchvatů a epilepsie, při kterém se doba trvání a behaviorální zapojení vyvolaných záchvatů zvyšuje poté, co jsou záchvaty vyvolány opakovaně. Používá se vědci ke studiu účinků opakovaných záchvatů na mozek. Záchvat může zvýšit pravděpodobnost, že se vyskytne více záchvatů; staré rčení ve výzkumu epilepsie je „záchvaty plodí záchvaty“. Opakovaná stimulace „snižuje práh“ pro vznik více záchvatů. V kindlingovém modelu se záchvaty začínají objevovat spontánně po opakovaných subnvulzivních podnětech.

Mozky pokusných zvířat jsou opakovaně stimulovány, obvykle elektřinou, k vyvolání záchvatů. K vyvolání záchvatů mohou být také použity chemikálie. Záchvat, ke kterému dojde po první takové elektrické stimulaci, trvá krátkou dobu a je doprovázen malým množstvím behaviorálních účinků ve srovnání se záchvaty, které jsou výsledkem opakovaných stimulací. S dalšími záchvaty se doprovodné chování zintenzivňuje, například postupuje od zmrazení při časných stimulacích ke křečím při pozdějších. Prodloužení trvání a zintenzivnění behaviorálního doprovodu nakonec po opakované stimulaci dosáhne plošiny. I když jsou zvířata ponechána bez stimulace až 12 týdnů, účinek zůstává; reakce na stimulaci zůstává vyšší než dříve.

Bylo hlášeno, že opakovaná stimulace záchvatů může mít za následek spontánní záchvaty, ale studie měly v této otázce protichůdná zjištění. U lidí některé záchvatové poruchy samy skončí i po velkém množství záchvatů. Nicméně jak u lidské epilepsie, tak u některých zvířecích modelů důkazy naznačují, že k podobnému procesu, který se vyskytuje v podpal, dochází.

Model podpalování byl poprvé navržen na konci 60. let Goddardem a jeho kolegy. Ačkoli podpalování je široce používaný model, jeho použitelnost na lidskou epilepsii je kontroverzní.

Slovo podpalovač je metafora: nárůst odezvy na malé podněty se podobá způsobu, jakým malé hořící větvičky mohou způsobit velký oheň.