Komunita značek

Značková komunita je komunita na základě vztahu k výrobku nebo značce. Nedávný vývoj v marketingu a ve výzkumu spotřebitelského chování vede ke zdůraznění souvislosti mezi identitou výrobku a kulturou. Mezi koncepty postavenými na využití chování spotřebitelů se koncept značkové komunity zaměřuje na obchodníky na úzké propojení spotřebitelů. Značkovou komunitu lze definovat jako trvalou skupinu subjektů, které si samy zvolí a sdílejí systém hodnot, norem a reprezentací (kultura) a uznávají vazby členství mezi sebou navzájem i s celkem.

Termín „značková komunita“ poprvé představili Albert Muniz Jr. a Thomas C. O’Guinn v roce 2001. Ve vědeckém eseji nazvaném „Brandová komunita“ publikovaném na Journal of Marketing (SSCI) definovali pojem jako „specializovanou, nezeměpisně vázanou komunitu, založenou na strukturovaném souboru sociálních vztahů mezi obdivovateli značky“. Značkové komunity jsou charakterizovány sdíleným vědomím, rituály a tradicemi a smyslem pro morální odpovědnost.

Doporučujeme:  Zinek