Konspecificita

Tam, kde se různé druhy mohou křížit a jejich gamety spolu soupeří, mají konpecifické gamety přednost před heterospecifickými gametami. Tomu se říká konpecifická přednost spermií.

Congeners jsou organismy stejného rodu.

Antonym (opačný termín) konspecificity je termín heterospecificita: dva jedinci jsou heterospecifičtí, pokud jsou považováni za příslušníky různých biologických druhů.

Doporučujeme:  Chyby typu I