Konzultační styčná psychiatrie

Psychiatrický tým „spolupracuje“ s mnoha dalšími službami, včetně ošetřujícího lékařského týmu, dalších služeb v oblasti duševního zdraví, sociálních služeb a komunitních služeb. Zvyšuje se zájem o rozšíření styčné psychiatrie na primární péči, pro zvládání dlouhodobých zdravotních potíží, jako je diabetes mellitus.

Účinnost styčné psychiatrie

V roce 2011 Centrum pro duševní zdraví zveřejnilo ekonomické hodnocení oceněné služby styčné psychiatrie v britské Birmingham City Hospital. Finanční úspory, které tato služba přinese, kromě zlepšení zdraví výrazně převažují nad náklady na její provoz: roční úspory byly odhadnuty na 3,5 milionu liber. V roce 2012 následovalo zveřejnění zprávy doporučující, aby každá nemocnice NHS měla standardně službu styčné psychiatrie.

Historie styčné psychiatrie je částečně historií psychiatrie a medicíny. Galen měl velký vliv po více než 1500 let v medicíně, zejména obhajoval využití experimentů k pokroku ve znalostech. Polymatematický lékař Avicenna přinesl mnoho poznatků o medicíně, ale vliv v západní medicíně získal až v okamžiku, kdy si objasnění oběhového systému Williamem Harveyem vynutilo přehodnocení Galenovy práce. Francouzský filozof René Descartes zahájil dualistickou debatu o rozdělení mysli a těla. Johannu Christianu Augustu Heinrothovi je připisován původ termínu psychosomatická nemoc. Na začátku 19. století Johann Christian Reil vytvořil termín psychiatrie, zatímco polymatematik Benjamin Rush napsal Diseases of the Mind. Koncepce konace filozofa Spinozy, Mesmerův rozvoj hypnózy spolu s Charcotovým zdokonalením této techniky ovlivnily Sigmunda Freuda, jehož vývoj psychoanalytické teorie měl mít hluboký vliv na rozvoj styčné psychiatrie. Pod vedením Alana Gregga psychoanalýza ovlivnila nemocniční medicínu prostřednictvím postav jako Franz Alexander, Stanley Cobb a Felix Deutsch.

Edward Billings poprvé zavedl termín „styčná psychiatrie“. Vydání dvou textů A Handbook of Elementary Psychobiology and Psychiatry od Billingse a Psychosomatic Medicine od Edwarda Weisse a O Spurgeon Engela nastínilo teoretické základy pro rozvíjející se obor. George L. Engel je považován za jednu z nejdůležitějších postav ve vývoji styčné psychiatrie a zavedl termín „biopsychosociální model“, který překonal rozpory vytvořené karteziánským dualismem a měl mít širší dopady na psychiatrickou praxi.[citace nutná]

Doporučujeme:  Způsobilá ujednání o automatickém příspěvku (EACA)

Ve Velké Británii byla v rámci Royal College of Psychiatrists v roce 1997 založena Fakulta styčné psychiatrie. Evropská asociace pro konzultační styčnou psychiatrii a psychomatiku také vypracovala soubor pokynů pro vzdělávání v oblasti styčné psychiatrie. Americká psychiatrická asociace formálně uznala C-L psychiatrii jako subspecialty v roce 2004, s vlastní sub-specializační zkouškou komise. Profese debatovala o nejlepším termínu pro tuto specializaci, nakonec se rozhodla pro „Psychosomatickou medicínu“.