Kryté úrokové arbitráže

Co je kryté úrokové arbitráže?

Krytá úroková arbitráž je strategie, ve které investor používá forwardovou smlouvu k zajištění proti kurzovému riziku. Krytá úroková arbitráž je praxe použití výhodných rozdílů úrokových sazeb k investování do měny s vyšším výnosem a zajištění kurzového rizika prostřednictvím forwardové měnové smlouvy.

Krytá úroková arbitráž je možná pouze tehdy, pokud jsou náklady na zajištění kurzového rizika nižší než dodatečný výnos generovaný investováním do měny s vyšším výnosem – odtud slovo arbitráž. Může být v kontrastu s nekrytou úrokovou arbitráží.

Klíčové způsoby

Kryté úrokové arbitráže

Základy arbitráže krytých úroků

Výnosy z arbitráže krytých úrokových sazeb bývají malé, zejména na trzích, které jsou konkurenceschopné nebo s relativně nízkou úrovní informační asymetrie. Částečným důvodem je nástup moderních komunikačních technologií. Výzkum ukazuje, že arbitráž krytých úroků byla v období zlatého standardu výrazně vyšší mezi GBP a USD v důsledku pomalejších informačních toků.

Procentní zisky se sice staly malými, ale když se vezme v úvahu objem, jsou velké. Čtyřcentový zisk za 100 dolarů není mnoho, ale vypadá mnohem lépe, když jde o miliony dolarů. Nevýhodou tohoto typu strategie je složitost spojená s prováděním souběžných transakcí napříč různými měnami.

Takové arbitrážní příležitosti jsou neobvyklé, protože účastníci trhu přispěchají, aby využili arbitrážní příležitosti, pokud existuje, a výsledná poptávka nerovnováhu rychle napraví. Investor, který realizuje tuto strategii, provádí souběžné spotové a forwardové tržní transakce s celkovým cílem dosáhnout bezrizikového zisku prostřednictvím kombinace měnových párů.

Příklad arbitráže krytých úroků

Všimněte si, že forwardové směnné kurzy jsou založeny na rozdílech úrokových sazeb mezi dvěma měnami. Jako jednoduchý příklad předpokládejme, že měna X a měna Y se obchodují v paritě na spotovém trhu (tj. X = Y), zatímco roční úroková sazba pro X je 2% a roční úroková sazba pro Y je 4%. Proto roční forwardová sazba pro tento měnový pár je X = 1,0196 Y (aniž bychom se dostali do přesné matematiky, forwardová sazba se vypočítá jako [spotová sazba] krát [1,04 / 1,02]).

Doporučujeme:  Epilepsie čelního laloku

Rozdíl mezi forwardovou a spotovou úrokovou sazbou je znám jako „swapové body“, které v tomto případě dosahují hodnoty 196 (1,0196 – 1,0000). Obecně platí, že měna s nižší úrokovou sazbou se bude obchodovat s forwardovou prémií na měnu s vyšší úrokovou sazbou. Jak je vidět na výše uvedeném příkladu, X a Y se obchodují na spotovém trhu za paritu, ale na forwardovém trhu s jednoročním objemem každá jednotka X dosahuje hodnoty 1,0196 Y (pro zjednodušení ignorujeme rozpětí nabídky a poptávky).

Krytá úroková arbitráž by v tomto případě byla možná pouze tehdy, pokud by náklady na zajištění byly nižší než úrokový diferenciál. Předpokládejme, že swapové body potřebné pro nákup X na forwardovém trhu za rok jsou pouze 125 (namísto 196 bodů určených úrokovými diferenciály). To znamená, že roční forwardová sazba pro X a Y je X = 1,0125 Y.

Důvtipný investor by tedy mohl této arbitrážní příležitosti využít následovně: