Kvalitativní odchylka

Kvalitativní variace (QV) nám umožňuje posoudit stupeň statistického rozptylu v nominálních distribucích.

Odchylka je minimalizována, pokud všechny případy patří do jedné kategorie, a je maximalizována, pokud jsou všechny případy kvalifikovány do všech kategorií. Dolní hranice kvalitativní odchylky je 0 – pokud všechny případy patří do jedné kategorie.

Čím větší je počet kategorií a laeger rozdíly v četnosti napříč kategoriemi, tím větší je rozptyl.

Index kvalitativní odchylky (IQV) je definován jako poměr pozorovaných rozdílů k maximálním rozdílům.

Doporučujeme:  Vnímání chuti