Lapse Ratio

Co je to Lapse Ratio?

Poměr výpadků nebo expirační poměr je míra počtu pojistek vydaných pojišťovnou, které nejsou obnoveny, v porovnání s počtem pojistek, které byly aktivní na začátku téhož období. Poměr slouží jako důležitý ukazatel v pojišťovnictví, protože odhaluje, jak efektivní je společnost v udržení svých zákazníků a výdělků.

Neplatné pojistky se liší od zrušených. Představují neschopnost pojistníka prodloužit krytí na další období, místo aby konkrétně podnikl kroky ke zrušení stávající pojistné smlouvy.

Klíčové způsoby

Jak funguje Lapse Ratio

Pojišťovny se snaží udržet svou ztrátovost na nízké úrovni tím, že motivují své pojištěnce, aby důsledně obnovovali své pojistky. Obnovení pojistky je důležité, protože naznačuje, že zákazníci jsou s poskytovanými službami spokojeni. Eliminuje také případné ztráty na výdělku způsobené tím, že klienti mění poskytovatele pojištění.

Propadní poměr se vyjádří v procentech. Předpokládejme, že pojistitel zašle oznámení o prodloužení pojištění 1000 pojistníkům z pojištění automobilů a 700 z těchto pojistek se obnoví. Na základě tohoto příkladu by byl Propadní poměr (1000-700)/1000, tedy 30%.

Poměr storen může ovlivnit řada faktorů. Nejpravděpodobnějším důvodem pro zvýšení je nekonkurenční pojistné. Může to být způsobeno tím, že se pojistitel snaží účtovat zákazníkům za krytí více, nebo možná tím, že na trh vstoupil konkurent nabízející levnější sazby.Případně by pojistky mohly propadnout jednoduše proto, že pojistitel buď úmyslně, nebo z nedbalosti nekontaktoval zákazníka s žádostí o obnovení.

Poměr výpadků považovaný pro pojišťovnu za přijatelný se může lišit v závislosti na typu pojistky, geografické poloze a dalších faktorech. Například produkty zaměřené na spotřebitele, jako jsou ty, které se týkají automobilů nebo domácností, mají tendenci vykazovat vyšší poměr výpadků než komerční produkty. Široká veřejnost má větší pravděpodobnost, že bude aktivně nakupovat levnější pojistky než podniky. V současnosti existuje hojnost internetových srovnávacích nákupních stránek přístupných spotřebitelům pouhými několika kliknutími tlačítka. Komerční pojistné smlouvy se přitom hůře mění, protože jsou obvykle složitější a přizpůsobenější.

Doporučujeme:  Hodnotitelná kapitálová zásoba

Výhody Lapse Ratio

Existuje několik důvodů, proč pojišťovna pečlivě zkoumá svůj poměr výpadků. Jednou z primárních informací, kterou tato metrika může zprostředkovat, je to, jak konkurenceschopné jsou pojistné sazby v porovnání s ostatními pojišťovnami.

Pokud jiná pojišťovna nabízí lepší sazby, bylo by spravedlivé předpokládat, že mnoho pojistníků přejde na nejméně nákladnou variantu. Uvědomění si této otázky by mohlo přimět společnost, která přichází o podnikání, aby přehodnotila své ceny nebo rozsah krytí, které poskytuje.

Metody snižování Lapse Ratio

Pojistitelé mohou podniknout několik různých kroků, aby snížili míru jejich výpadků. Mezi oblíbené strategie patří: