Letectví insignie psychologa

US Navy Aviation Psychologist insignia

Odznak leteckého experimentálního psychologa (anglicky Aerospace Experimental Psychologist insignia) je vojenský odznak námořnictva Spojených států amerických, který se vydává těm členům námořního zdravotnického sboru, kteří byli kvalifikováni jako palubní letečtí pozorovatelé s certifikací v oboru psychologie, zejména psychologie palubních letadel v těsném sousedství a duševní stres z možných bojových situací.

Odznak leteckého experimentálního psychologa je jedním z nejvzácnějších odznaků námořnictva Spojených států. Osoby, které přístroj získají, musí absolvovat doktorský titul v oboru experimentální, průmyslově-organizační nebo klinické psychologie, úspěšně složit zkoušku podle standardu osobní kvalifikace (PQS) a absolvovat standardní letecký indoktrinační výcvik. Odznak leteckého experimentálního psychologa se pak předkládá až po závěrečné certifikaci a absolvování předem stanoveného počtu letových výcvikových hodin.

US Naval Flight Surgeon Badge je obdobou insignie Aerospace Experimental Psychologist a je možné, aby člen služby získal obě zařízení, pokud insignie Medical Service Corps byla získána před označením jako Flight Surgeon [Jak odkazovat a odkaz na shrnutí nebo text].

Doporučujeme:  Současná splatnost