Literární konsonance

Souhláska je stylistické zařízení charakterizované opakováním stejné souhlásky dvakrát nebo vícekrát v krátkém sledu, jako v „pitter patter“ nebo v „all mammals named Sam are clammy“.

Souhláska by neměla být zaměňována se souhláskou, což je opakování zvuků samohlásky. Alliterace je zvláštní případ souhlásky, kdy je opakovaný souhláskový zvuk na začátku každého slova, jako v případě „málokdo se hrnul do boje“. Alliterace se obvykle odlišuje od jiných typů souhlásky v poetické analýze a má různé použití a účinky.

Doporučujeme:  Transkraniální magnetická stimulace