Měkký trh

Co je měkký trh?

Měkký trh je trh, který má více potenciálních prodejců než kupujících. Termín měkký trh se nejčastěji používá v pojišťovnictví, kde může být také v kontrastu s tvrdým trhem. Termín může být také použit na jiných trzích, kde nedostatek kupujících ve srovnání s prodávajícími vytváří tlak na snižování cen. Měkký trh může popsat celé odvětví, jako je maloobchodní trh, nebo konkrétní aktivum, jako je dřevo. To je často označováno jako kupující trh, protože kupující drží velkou část síly při vyjednávání.

Klíčové způsoby

Pochopení měkkého trhu

Měkký trh je trh, kde klesá poptávka nebo kupující z trhu odcházejí. To vytváří dočasný stav nerovnováhy, kdy prodávající více soutěží o kupující a kupující mají relativně větší vyjednávací sílu. To vytváří tlak na snižování cen a může vést k rychlým poklesům cen, protože prodávající soutěží o nalezení kupujících.

Měkký trh bude přetrvávat, dokud se nabídka a poptávka nedostanou do nové rovnováhy, nebo rovnovážného stavu, jakmile ceny dostatečně klesnou. Měkký trh zahrnuje dočasný tržní přebytek, dokud se ceny nepřizpůsobí. Jakmile kupující a prodávající upraví své cenové nabídky a očekávání níže, někteří dodavatelé mohou trh opustit a více kupujících bude ochotno nakupovat, čímž se přebytek odstraní a měkký trh skončí.

Například předpokládejme, že 20 domů bude nabídnuto k prodeji a 15 možných kupců vstoupí na trh. Pět z těchto domů nebude prodáno, což je přebytek, za předpokladu, že každý kupec koupí jeden dům. To nutí 20 prodejců domů soutěžit cenou, aby přilákali kupce. Tito prodejci buď sníží své vyvolávací ceny, nebo se rozhodnou opustit trh tím, že počkají s prodejem svého domu k pozdějšímu datu.

S klesajícími cenami může na trh vstupovat více kupujících. Někteří dodavatelé by mohli dokonce měnit role z prodávajícího na kupujícího, pokud ceny dostatečně klesnou. Jakmile se tento proces odehraje, počet bytů nabízených k prodeji opět jen splní počet bytů, které kupující chtějí koupit, aniž by jim zbyl nějaký přebytek, a tržní cena se ustálí v nové rovnováze, což ukončí měkký trh.

Doporučujeme:  Souhrnné pojištění proti nadbytku

Důsledky měkkého trhu

Různá odvětví mohou pocítit odlišné účinky oproti svým měkkým trhům. Pokud se například pojišťovnictví potýká s měkkým trhem, může se stát, že pojišťovny budou muset nabídnout nižší pojistné sazby, usnadnit upisování snížením kritérií a nabídnout rozšířené krytí, aby přilákaly zákazníky, kteří nakupují v okolí.

Opakem měkkého trhu v pojišťovnictví je tvrdý trh. Ten se vyznačuje konkurencí mezi kupujícími a nízkou dostupností fondů mezi pojišťovnami. Pojišťovny tak mají tendenci vybírat si, komu poskytnou pojištění, a obecně se vyhýbat vysoce rizikovým případům.

Dojde-li mezi prodejci automobilů k měkkému trhu, mohou klesnout ceny automobilů spolu s požadavky potřebnými k získání nároku na financování. Prodejci se mohou pokusit vyrovnat rozdíl na svých užších maržích prostřednictvím větších objemů prodeje. Nižší ceny kvůli měkkým trhům znamenají, že více zákazníků může jít nakupovat vozidlo.

Téměř v každém případě nebo typu měkkého trhu musí prodejce hledat způsoby, jak zůstat konkurenceschopný mezi svými vrstevníky. Prodloužené měkké trhy mohou vést k četným negativním dopadům na prodejce v daném odvětví. Produkty a služby mohou být drasticky zlevněny v důsledku klesající poptávky, což zase může ovlivnit provize a platy a mít dominový efekt na souvisejících trzích.

Průmyslová odvětví mohou také trpět dlouhodobými účinky, pokud měkké trhy trvají delší dobu. Podniky mohou čelit ušlému zisku, který je nutí propouštět zaměstnance nebo zavírat provozy kvůli neudržitelným příjmům a mírám zisku. Omezení podnikání nebo odchod z trhu může přivést trh zpět k rovnováze, ale pro podnik, který musí provádět škrty, to může být bolestivé.

Na druhou stranu měkké trhy pro některé zboží, podniky a odvětví jsou výhodné pro kupující, kterými mohou být spotřebitelé nebo jiné podniky. Ztráta prodávajícího je zisk kupujícího.

Měkký trh v jednom odvětví může být dokonce kompenzován tvrdým trhem někde jinde, protože preference kupujících ohledně toho, za jaké zboží utratit své peníze, se přesouvají z jednoho trhu na druhý. Je-li zasaženo více odvětví současně s měkkými trhy, mohou vyvstat širší otázky ohledně základů ekonomiky. Mohl by se rozvinout rozsáhlý pokles, který by vedl k zastavení činnosti nebo recesi.