Metoda specifických podílů

Co je metoda specifických akcií?

Metoda specifických akcií je způsob, jak mohou jednotliví investoři manipulovat se svými kapitálovými zisky nebo ztrátami při prodeji některých, ale ne všech svých akcií určité akcie.

Cílem metody specifických akcií je snížit daňovou povinnost v daném roce, obvykle tak, že vykážeme co největší ztrátu nebo co nejmenší zisk.

Klíčové způsoby

Pochopení metody specifických akcií

Metoda specifických akcií může minimalizovat velikost kapitálového zisku nebo maximalizovat velikost kapitálové ztráty, pro daňové účely, při odprodeji akcií společnosti nebo fondu. Funguje tak, že se rozhodne prodat specifické akcie při snížení své pozice v akcii. Prodej akcií s nejvyšší nákladovou základnou (tj. akcie, za které investor zaplatil nejvíce), vykáže menší kapitálový zisk nebo větší kapitálovou ztrátu, v obou případech snižuje daňovou povinnost za daný rok.

Metoda specifických akcií funguje pouze tehdy, jsou-li splněny určité podmínky. Metoda vyžaduje, aby investor nakoupil více částí stejného cenného papíru za různé ceny, prodává pouze část investorových akcií v akcii a vedl záznam o nákladové základně každého nákupu akcií nebo fondů.

Za předpokladu splnění všech těchto podmínek musí investor makléři spravujícímu účet investora poskytnout podrobné informace o tom, které akcie má prodat. Jinak bude průměrná cena zaplacená za všechny akcie téže akcie tvořit nákladovou základnu a investor bude mít nakonec vyšší daňovou povinnost, než je nutné.

Volby v rámci metody specifických akcií

I když je obecně v zájmu investora vybrat si k prodeji akcie s nejvyššími náklady metodou specifických akcií, existují výjimky. Pokud by byly akcie s nejvyššími náklady zakoupeny během posledního roku, volba jejich prodeje metodou specifických akcií by se počítala spíše jako krátkodobý kapitálový zisk, který je zdaněn sazbami daně z příjmu, než nižší sazbou kapitálových zisků. V takovém případě by si investor vybral akcie s nejvyššími náklady mezi těmi, které byly zakoupeny před rokem nebo déle.

Doporučujeme:  TAAPS

Jiná situace, kdy by se investor odchýlil od typické strategie, nastane, pokud zdanitelný příjem investora včetně dlouhodobých kapitálových zisků klesne pod určitou hranici. V roce 2021 je to 40 000 dolarů pro fyzické osoby a 80 000 dolarů pro společníky.

I když je obecně v zájmu investora vybrat si k prodeji akcie s nejvyššími náklady metodou specifických akcií, existují výjimky.

Pod touto hranicí nepodléhají dlouhodobé kapitálové zisky žádné dani. V takovém případě se investor může rozhodnout pro upřesnění akcií s nejnižší nákladovou základnou, aby maximalizoval zisk na papíře a co nejvíce využil nulovou sazbu daně, přičemž akcie s nejvyšší nákladovou základnou v portfoliu budou upřesněny v době, kdy je to nejvýhodnější.  V takovém případě se investor může rozhodnout pro upřesnění akcií s nejnižší nákladovou základnou, aby maximalizoval zisk na papíře a co nejvíce využil nulovou sazbu daně, přičemž akcie s nejvyšší nákladovou základnou v portfoliu budou upřesněny v době, kdy je to nejvýhodnější.