Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO)

Co je Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO)?

Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) je globální družstvo agentur pro regulaci cenných papírů, jehož cílem je zavést a udržovat celosvětové standardy pro efektivní, řádné a spravedlivé trhy. Stanovenými cíli IOSCO je:

Pochopení Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO)

IOSCO se skládá z několika výborů, které se scházejí na konferencích, jež se konají několikrát do roka po celém světě. Její správní kanceláře generálního sekretariátu sídlí v Madridu. Má čtyři regionální výbory a technický výbor, který vykonává velkou část regulační činnosti organizace.

Historie IOSCO

V roce 1983 Meziamerická regionální asociace, která vznikla v roce 1974, rozšířila svou činnost do globálního družstva, které se stalo IOSCO. První regulátoři ze zemí mimo Ameriku, kteří se připojili k IOSCO, byli z Indonésie, Francie, Koreje a Velké Británie. První výroční konference IOSCO, která se konala mimo Ameriku, byla Pařížská výroční konference v červenci 1986.

Doporučujeme:  Placené doplňkové pojištění