Millon Clinical Multiaxial Inventory-III

MCMI-III test poskytuje cennou podporu psychologům a dalším kvalifikovaným odborníkům na duševní zdraví v klinickém, poradenském, lékařském, forenzním a jiném prostředí, ve kterém jsou jedinci posuzováni z důvodu emocionálních, behaviorálních nebo interpersonálních obtíží. Tento teoreticky zakotvený nástroj může být použit k pomoci:

14 stupnic poruchy osobnosti (souřadnice s poruchami osy II DSM-IV)

Mírná porucha osobnosti Stupnice 1 – schizoidní
2A – vyhýbavý
2B – depresivní
3 – závislý
4 – histrionický
5 – narcistický
6A – asociální
6B – sadistický (agresivní)
7 – nutkavý
8A – negativní (pasivně-agresivní)
8B – masochistický (sebezničující)

Těžké stupnice osobnostní patologie
S – Schizotypální
C – Hraniční
P – Paranoidní

10 stupnic klinického syndromu (souřadnice s poruchami osy I DSM-IV)

Stupnice středně závažného syndromu
A – Úzkost
H – Somatoformní
N – Bipolární: Manická
D – Dysthymie
B – Závislost na alkoholu
T – Závislost na drogách
R – Posttraumatická stresová porucha

Váhy těžkých syndromů
SS – porucha myšlení
CC – velká deprese
PP – porucha halucinace

Korekční váhy (pomůže odhalit neopatrné, zmatené nebo náhodně reagující)

Modifikace indexů
X – Zveřejnění
Y – Žádost
Z – Debasement

Validity Index
V – Validity

Nové Grossmanovy obličejové stupnice
Fasetové stupnice jsou navrženy tak, aby pomohly klinikům interpretovat elevace na
Klinických vzorcích osobnosti a na Těžkých stupnicích osobnostní patologie.

Vzory klinické osobnosti (11) a odpovídající Grossmanovy stupnice obličeje
1 – Schizoid
1.1 – Temperamentně apatický
1.2 – Meziosobnostně neangažovaný
1.3 – Expresivně impozantní

2A – vyhýbavý
2A.1 – mezilidské Aversive
2A.2 – Alienated Self-Image
2A.3 – Vexatious Representations

2B – depresivní
2B.1 – Temperamentně žalostný
2B.2 – Bezcenný sebeobraz
2B.3 – kognitivně fatalistický

3 – Závislý
3.1 – Inept Self-Image
3.2 – Interpersonally Submissive
3.3 – Nedospělé reprezentace

4 – Histrionické
4.1 – Gregarious Self-Image
4.2 – Interpersonální vyhledávání pozornosti
4.3 – Expresivně dramatické

5 – Narcistický
5.1 – Obdivuhodný sebeobraz
5.2 – Kognitivně expanzivní
5.3 – Interpersonálně explozivní

6A – asociální
6A.1 – expresivně impulzivní
6A.2 – Acting-Out Mechanism
6A.3 – Mezipersonálně nezodpovědný

6B – Sadistické (agresivní)
6B.1 – Temperamentně nepřátelské
6B.2 – Eruptivní organizace
6B.3 – Perniciózní reprezentace

7 – Nutkavý
7.1 – Kognitivně konstruovaný
7.2 – Meziosobnostně uctivý
7.3 – Spolehlivý sebeobraz

8A – Negativistický (pasivně-agresivní)
8A.1 – Temperamentně podrážděný
8A.2 – Expresivně podrážděný
8A.3 – Nespokojený sebeobraz

8B – Masochistický (sebezničující)
8B.1 – Diskreditované reprezentace
8B.2 – Kognitivně odlišný
8B.3 – Nezasloužící sebeobraz

Těžká osobnostní patologie (3) a odpovídající Grossmanovy obličejové váhy (9)

S – Schizotypální
S.1 – Estranged Self-Image
S.2 – Kognitivně autistické
S.3 – Chaotické reprezentace

C – Hraniční
C.1 – Temperamentně labilní
C.2 – Interpersonálně paradoxní
C.3 – Nejistý sebeobraz

P – Paranoidní
P.1 – Kognitivně nedůvěřivý
P.2 – Expresivně defenzivní
P.3 – Projekční mechanismus

Rozsáhlý normativní vzorek pro MCMI-III test se skládá z 998 mužů a žen s širokou škálou diagnóz. Tato skupina zahrnuje pacienty pozorované v nezávislých ordinacích, klinikách, centrech duševního zdraví, forenzním prostředí, pobytových zařízeních a nemocnicích.

Nová opravárenská zpráva staví na klinických normách a má normy založené na 1 676 mužských a ženských chovancích.

Zpráva o opravách MCMI-III™

(Millon™ Clinical Multiaxial Inventory-III Corrections Report)
Zpráva MCMI-III Corrections Report, která je jedinečně založena na korekčních normách, představuje cílené informace, které pomáhají psychologům a odborníkům na korektury rychleji a přesněji rozhodovat o bezpečnosti, léčbě a léčbě. Kromě poskytování všech klinických informací, na které jsou uživatelé testů MCMI-III zvyklí, se zpráva Corrections Report vyznačuje zařazením jednostránkového Correctional Summary pravděpodobných potřeb a chování relevantních pro korekční nastavení.

Nyní bylo toto vysoce užitečné shrnutí dále posíleno přidáním empiricky podložených výroků, které klasifikují pravděpodobnou potřebu pachatele jako vysokou, střední nebo nízkou ve třech kritických oblastech:

Tato prohlášení, vypracovaná na základě nedávné studie, která zahrnovala více než 10 000 pachatelů, mají pomoci informovat personál o pravděpodobném chování pachatelů a pomoci tak podpořit zásadní rozhodnutí v oblasti programování a umísťování.

Kromě toho shrnutí poskytuje klinicky podložená prohlášení k šesti otázkám, které se nejvíce týkají nastavení korekcí: