Millon Clinical Multiaxial Inventory-III

MCMI-III test poskytuje cennou podporu psychologům a dalším kvalifikovaným odborníkům na duševní zdraví v klinickém, poradenském, lékařském, forenzním a jiném prostředí, ve kterém jsou jedinci posuzováni z důvodu emocionálních, behaviorálních nebo interpersonálních obtíží. Tento teoreticky zakotvený nástroj může být použit k pomoci:

14 stupnic poruchy osobnosti (souřadnice s poruchami osy II DSM-IV)

Mírná porucha osobnosti Stupnice 1 – schizoidní
2A – vyhýbavý
2B – depresivní
3 – závislý
4 – histrionický
5 – narcistický
6A – asociální
6B – sadistický (agresivní)
7 – nutkavý
8A – negativní (pasivně-agresivní)
8B – masochistický (sebezničující)

Těžké stupnice osobnostní patologie
S – Schizotypální
C – Hraniční
P – Paranoidní

10 stupnic klinického syndromu (souřadnice s poruchami osy I DSM-IV)

Stupnice středně závažného syndromu
A – Úzkost
H – Somatoformní
N – Bipolární: Manická
D – Dysthymie
B – Závislost na alkoholu
T – Závislost na drogách
R – Posttraumatická stresová porucha

Váhy těžkých syndromů
SS – porucha myšlení
CC – velká deprese
PP – porucha halucinace

Korekční váhy (pomůže odhalit neopatrné, zmatené nebo náhodně reagující)

Modifikace indexů
X – Zveřejnění
Y – Žádost
Z – Debasement

Validity Index
V – Validity

Nové Grossmanovy obličejové stupnice
Fasetové stupnice jsou navrženy tak, aby pomohly klinikům interpretovat elevace na
Klinických vzorcích osobnosti a na Těžkých stupnicích osobnostní patologie.

Vzory klinické osobnosti (11) a odpovídající Grossmanovy stupnice obličeje
1 – Schizoid
1.1 – Temperamentně apatický
1.2 – Meziosobnostně neangažovaný
1.3 – Expresivně impozantní

2A – vyhýbavý
2A.1 – mezilidské Aversive
2A.2 – Alienated Self-Image
2A.3 – Vexatious Representations

2B – depresivní
2B.1 – Temperamentně žalostný
2B.2 – Bezcenný sebeobraz
2B.3 – kognitivně fatalistický

3 – Závislý
3.1 – Inept Self-Image
3.2 – Interpersonally Submissive
3.3 – Nedospělé reprezentace

4 – Histrionické
4.1 – Gregarious Self-Image
4.2 – Interpersonální vyhledávání pozornosti
4.3 – Expresivně dramatické

Doporučujeme:  Velký opičí jazyk

5 – Narcistický
5.1 – Obdivuhodný sebeobraz
5.2 – Kognitivně expanzivní
5.3 – Interpersonálně explozivní

6A – asociální
6A.1 – expresivně impulzivní
6A.2 – Acting-Out Mechanism
6A.3 – Mezipersonálně nezodpovědný

6B – Sadistické (agresivní)
6B.1 – Temperamentně nepřátelské
6B.2 – Eruptivní organizace
6B.3 – Perniciózní reprezentace

7 – Nutkavý
7.1 – Kognitivně konstruovaný
7.2 – Meziosobnostně uctivý
7.3 – Spolehlivý sebeobraz

8A – Negativistický (pasivně-agresivní)
8A.1 – Temperamentně podrážděný
8A.2 – Expresivně podrážděný
8A.3 – Nespokojený sebeobraz

8B – Masochistický (sebezničující)
8B.1 – Diskreditované reprezentace
8B.2 – Kognitivně odlišný
8B.3 – Nezasloužící sebeobraz

Těžká osobnostní patologie (3) a odpovídající Grossmanovy obličejové váhy (9)

S – Schizotypální
S.1 – Estranged Self-Image
S.2 – Kognitivně autistické
S.3 – Chaotické reprezentace

C – Hraniční
C.1 – Temperamentně labilní
C.2 – Interpersonálně paradoxní
C.3 – Nejistý sebeobraz

P – Paranoidní
P.1 – Kognitivně nedůvěřivý
P.2 – Expresivně defenzivní
P.3 – Projekční mechanismus

Rozsáhlý normativní vzorek pro MCMI-III test se skládá z 998 mužů a žen s širokou škálou diagnóz. Tato skupina zahrnuje pacienty pozorované v nezávislých ordinacích, klinikách, centrech duševního zdraví, forenzním prostředí, pobytových zařízeních a nemocnicích.

Nová opravárenská zpráva staví na klinických normách a má normy založené na 1 676 mužských a ženských chovancích.

Zpráva o opravách MCMI-III™

(Millon™ Clinical Multiaxial Inventory-III Corrections Report)
Zpráva MCMI-III Corrections Report, která je jedinečně založena na korekčních normách, představuje cílené informace, které pomáhají psychologům a odborníkům na korektury rychleji a přesněji rozhodovat o bezpečnosti, léčbě a léčbě. Kromě poskytování všech klinických informací, na které jsou uživatelé testů MCMI-III zvyklí, se zpráva Corrections Report vyznačuje zařazením jednostránkového Correctional Summary pravděpodobných potřeb a chování relevantních pro korekční nastavení.

Doporučujeme:  Somatosenzoricky evokované potenciály

Nyní bylo toto vysoce užitečné shrnutí dále posíleno přidáním empiricky podložených výroků, které klasifikují pravděpodobnou potřebu pachatele jako vysokou, střední nebo nízkou ve třech kritických oblastech:

Tato prohlášení, vypracovaná na základě nedávné studie, která zahrnovala více než 10 000 pachatelů, mají pomoci informovat personál o pravděpodobném chování pachatelů a pomoci tak podpořit zásadní rozhodnutí v oblasti programování a umísťování.

Kromě toho shrnutí poskytuje klinicky podložená prohlášení k šesti otázkám, které se nejvíce týkají nastavení korekcí: