Millon Pre-Adolescent Clinical Inventory

Millon Pre-Adolescent Clinical Inventory (M-PACI) test se používá pro předpubertální hodnocení v ambulantních, lůžkových, denních a rezidenčních léčebných zařízeních. Výsledky M-PACI mohou využít psychologové, psychiatři, školní psychologové, poradci, odborníci na juvenilní soudnictví a další odborníci na duševní zdraví, aby pomohli:

Test MACI obsahuje 27 stupnic ve třech klinicky relevantních kategoriích spolu s modifikujícími ukazateli, které pomáhají identifikovat postoje při provádění testu a také zmatené nebo náhodně reagující.

Úpravy indexů
Měřítko X – Zveřejnění
Měřítko Y – Žádost
Měřítko Z – Debasement

Vzory osobnosti
1 – Introverzní
2A – Inhibitovaný
2B – Doleful
3 – Submisivní
4 – Dramatizující
5 – Egotistický
6A – Unruly
6B – Silový
7 – Konformní
8A – Opačný
8B – Sebedestruující
9 – Hraniční Tendence

Vyjádřené obavy
A – Identity Diffusion
B – Self-Devaluation
C – Body Disapproval
D – Sexual Discomfort
E – Peer Insecurity
F – Social Insensitivity
G – Family Discord
H – Childhood Abuse

Klinické syndromy
AA – poruchy příjmu potravy
BB – Pronenes zneužívání návykových látek
CC – Delikventní predispozice
DD – Impulzivní dispozice
EE – Úzkostné pocity
FF – Depresivní afekt
GG – Sebevražedná tendence

Vzory osobnosti a odpovídající Grossmanovy Facet váhy
millon-new

Měřítko 1 Introversivní
Měřítko 1.1 Expresivně impozantní
Měřítko 1.2 Temperamentně apatické
Měřítko 1.3 Meziosobnostně neangažované

Měřítko 2A potlačeno
Měřítko 2A.1 expresivně Fretful
Měřítko 2A.2 Interpersonally Aversive
Měřítko 2A.3 Alienated Self-Image

Měřítko 2B Doleful
Měřítko 2B.1 Temperamentně žalostné
Měřítko 2B.2 Výrazně oddělené
Měřítko 2B.3 Kognitivně pesimistické

Měřítko 3 Submisivní
Měřítko 3.1 Interpersonální Docile
Měřítko 3.2 Temperamentně pacifické
Měřítko 3.3 Expresivně nekompetentní

Měřítko 4 Dramatizující
Měřítko 4.1 Mezilidské vyhledávání pozornosti
Měřítko 4.2 Gregarious Self-Image
Měřítko 4.3 Kognitivně letmé

Měřítko 5 Egotistické
Měřítko 5.1 Obdivuhodný vlastní obraz
Měřítko 5.2 Kognitivně expanzivní
Měřítko 5.3 Interpersonálně explozivní

Doporučujeme:  Estrogenový receptor

Měřítko 6A Unruly
Měřítko 6A.1 Expressively Impulsive
Měřítko 6A.2 Acting-Out Mechanism
Měřítko 6A.3 Interpersonally Irresponsible

Měřítko 6B Forceful
Měřítko 6B.1 Interpersonally Abrasive
Měřítko 6B.2 Expressively Precipitate
Měřítko 6B.3 Izolační mechanismus

Měřítko 7
Měřítko 7.1 Výrazně ukázněné
Měřítko 7.2 Interpersonálně uctivé
Měřítko 7.3 Svědomitý sebeobraz

Měřítko 8A Opačné
Měřítko 8A.1 Nespokojený samoobraz
Měřítko 8A.2 Výrazně odpudivé
Měřítko 8A.3 Meziosobnostně Opačné

Měřítko 8B sebeponižující
Měřítko 8B.1 kognitivně diferentní
Měřítko 8B.2 Nezasloužící sebeobraz
Měřítko 8B.3 Temperamentně dysforické

Měřítko 9 Hraniční tendence
Měřítko 9.1 Temperamentně labilní
Měřítko 9.2 Kognitivně vrtošivé
Měřítko 9.3 Nejistý vlastní obraz

Normativní populace MACI testu se skládá výhradně z klinických dospívajících pacientů a nabízí relevantní srovnání. Vzorek zahrnuje 1 017 dospívajících z ambulantních, lůžkových a pobytových léčebných programů ve 28 státech a v Kanadě. Užitečnost testu dále zvyšuje vymezení čtyř odlišných normových skupin: