Mitochondriální myopatie

Mitochondriální myopatie je typ myopatie spojený s mitochondriálním onemocněním. Při biopsii svalová tkáň pacientů s tímto onemocněním obvykle vykazuje „otrhaná červená“ svalová vlákna. Tato otrhaná červená vlákna obsahují mírné akumulace glykogenu a neutrálních lipidů a mohou vykazovat zvýšenou reaktivitu na sukcinát dehydrogenázu a sníženou reaktivitu na cytochrom c oxidázu. Dědičnost je mateřská (non-Mendelova extranukleární). Existuje několik podkategorií mitochondriálních myopatií.

Přestože v současné době neexistuje žádný lék, existuje naděje v léčbě této třídy dědičných onemocnění s využitím embryotické mitochondriální transplantace.

anat (h/n, u, t/d, a/p, l)/phys/devp/hist

noco (m, s, c)/cong (d)/tumr, sysi/epon, injr

Doporučujeme:  Právní důkazy