Morris Plan Bank

Co je Morris Plan Bank?

Termín Morris Plan Bank odkazuje na typ banky, která byla založena, aby půjčovala peníze jednotlivcům, kteří by jinak nemohli získat půjčky od běžných bank. Jejich jméno je odvozeno od virginského právníka Arthura Morrise, který založil Fidelity Savings & Trust Corporation v roce 1910.

V roce 1931 existovalo 109 Morris Plan Banks provozovaných prostřednictvím Morris Plan Co. of America. Toto číslo se však snížilo poté, co se ekonomika zotavila z velké hospodářské krize a komerční banky začaly nabízet podobné úvěry.

Klíčové způsoby

Understand Morris Plan Banks

Pokud by byl úvěr poskytnut, dlužník by platil úroky a poplatky ze zůstatku jistiny úvěru a zavázal by se pak k týdennímu nákupu certifikátů kategorie C Splátkové Thrifty za účelem splacení úvěru.

Real-World Example of a Morris Plan Bank

Pro ilustraci předpokládejme, že si dlužník vezme půjčku Morris Plan za 150 dolarů, s 6% úrokem, s poplatkem 1 dolar. Zákazník by pak zaplatil úrok za 9 dolarů a poplatek 1 dolar z počátečního zůstatku půjčky. Proto by zpočátku obdržel 140 dolarů z půjčky.

Zákazník by si pak každý týden po dobu trvání půjčky koupil certifikát třídy C. Na konci doby trvání půjčky by dlužník své certifikáty třídy C vyměnil za hotovost, kterou by použil na splacení půjčky.

Doporučujeme:  Hypermarket