Mr. Market

Co je pan Market?

Pan Market je imaginární investor, kterého vymyslel Benjamin Graham a představil ho ve své knize Inteligentní investor z roku 1949. Pan Market je v knize hypotetický investor, který je poháněn panikou, euforií a apatií (v daný den) a ke svému investování přistupuje spíše jako reakce na svou náladu než prostřednictvím fundamentální (nebo technické) analýzy. Moderní interpretace by pana Marketa popsaly jako maniodepresivního, náhodně se pohybujícího od záchvatů optimismu k náladám pesimismu.

Klíčové způsoby

Pochopení Mr. Market

Investor a autor Benjamin Graham vymyslel Mr. Market jako chytrý způsob, jak ukázat, že je třeba, aby investoři činili racionální rozhodnutí s ohledem na své investiční aktivity místo toho, aby emoce hrály rozhodující roli. Mr. Market učí, že i když ceny kolísají, je důležité dívat se na celkový obraz (základy) spíše než reagovat na dočasné emocionální reakce. Graham je také dobře známý pro svého nejúspěšnějšího studenta, mnohamiliardového hodnotového investora Warrena Buffetta.

Chamtivost a strach jsou dnes dobře přijímanými znaky vyspělých systémů kapitálových trhů. Stádní chování těchto trhů a jedinců, kteří je obývají, může občas tíhnout k určitým stereotypům. Jedním z takových archetypů je pan Market.

Legendární investor Warren Buffett, horlivý žák Benjamina Grahama, je častým studentem knihy Inteligentní investor, zejména kapitoly 8, kde Graham popisuje pana Marketa. Buffett dokonce knihu považuje za nejlepší knihu o investování, která byla kdy napsána.

Mr. Market Lessons

Pan Market je ochoten neustále kupovat nebo prodávat akcie na základě toho, zda v poslední době šly nahoru nebo dolů. Přesto jsou tyto akce založeny na emocích z nedávných událostí, a ne na zdravých investičních principech.

Graham a studenti, kteří ho následují, věří, že investoři jsou na tom lépe, když posuzují hodnotu akcií prostřednictvím fundamentální analýzy a pak rozhodují, zda budoucí vyhlídky společnosti opravňují k nákupu nebo prodeji cenného papíru.

Doporučujeme:  Název auta Půjčka

Jelikož je pan Market tak emotivní, nabídne pilným investorům příležitosti ke vstupu a odchodu v příznivých časech. Až bude pan Market příliš pesimistický, zhodnocení dobrých akcií bude příznivé a umožní investorům nakoupit je za rozumnou cenu vzhledem k jejich budoucímu potenciálu. Až bude pan Market příliš optimistický, může to poskytnout vhodnou dobu k prodeji akcií za neoprávněné zhodnocení.

Příklad pana Marketa a Warrena Buffetta

Warren Buffett souzní s učením Benjamina Grahama a miluje knihu Intelligent Investor.

Warren Buffett nakupuje akcie a společnosti na dlouhé tratě, vyhledává investice se silným růstem a snaží se jim koupit rozumnou cenu akcií. To neznamená, že akcie v poslední době klesly. Pokud společnost v průběhu času roste, zatímco cena akcií bude oscilovat, dokud tato společnost roste, cena akcií by měla v průběhu času růst.

Jedním z příkladů je Apple Inc. (AAPL). Společnost vyhovuje Buffettovým kritériím růstu, stejně jako společnost, která má ekonomický příkop, což znamená, že se jí pravděpodobně bude dařit i nadále navzdory potenciální konkurenci. Ke konci roku 2017 vlastnila Buffettova společnost Berkshire Hathaway více než 165 milionů akcií společnosti Apple. Tato celková hodnota se do začátku roku 2019 zvýšila, společnost vlastnila 252,2 milionu akcií.

Mezi rokem 2017 a polovinou roku 2019 zaznamenaly akcie Applu výrazné vzestupy a pády. Zaznamenaly několikanásobné vzestupy o sedm procent nebo větší, ale celkově se jim podařilo dostat se na historické maximum 233,47 dolaru. Na začátku roku 2017 se akcie obchodovaly poblíž 115 dolarů.

Od vrcholu akcie poklesly o více než 39% a 3. ledna 2019 dosáhly minima 142 dolarů. Poté se akcie agresivně odrazily a po celou dobu se Buffettova pozice ve společnosti měnila jen velmi málo. Cíl investice byl stále založen na pevných základech, a nikoli na cenových výkyvech vyvolaných panem Marketem. Velký výprodej byl pro pana Marketa obdobím pesimismu, který poskytl prozíravým investorům příležitost akcie koupit… pokud souhlasili s Warrenovým výhledem.

Doporučujeme:  Sdílet prémiový účet

Je třeba poznamenat, že firmy se v průběhu času mění, a proto to není doporučení cokoliv kupovat nebo prodávat. Je to příklad toho, jak ceny oscilují, nicméně investoři využívající metodiku typu Graham nebo Buffett budou mít tendenci držet se svých akcií a vybírat mezi vzestupy a pády, za předpokladu, že dlouhodobý výhled je stále příznivý.