Náklady a výdaje společného fondu

Co jsou náklady a výdaje společného fondu?

Náklady a výdaje jsou výdaje spojené s provozem podílového fondu. Náklady a výdaje patří mezi hlavní kritéria pro posuzování investiční kvality podílového fondu. Fondy, které jsou pasivně spravovány, mají ve srovnání se svými aktivně spravovanými protějšky obvykle nižší náklady a výdaje. „Faktor nákladů“ je klíčovým faktorem určujícím návratnost investice fondu pro akcionáře.

Klíčové způsoby řešení:

Porozumění nákladům a výdajům

Stejně jako u každého podnikání stojí provoz podílového fondu peníze. Existují určité náklady spojené s transakcemi investora, jako je nákup, prodej nebo výměna akcií podílového fondu. Tyto náklady jsou běžně známé jako „poplatky akcionářů“. Existují také průběžné provozní náklady fondu a „poplatky za investiční poradenství“ jsou účtovány k pokrytí nákladů na správu podílů fondu, marketingu, distribuce, úschovy, převodní agentury, právních, účetních a dalších správních výdajů.

Některé fondy mohou pokrýt náklady spojené s vašimi transakcemi a vaším účtem uložením poplatků přímo v době transakce. Kromě toho fondy obvykle hradí své pravidelné a opakující se provozní výdaje celého fondu z aktiv fondu. Protože jsou tyto výdaje hrazeny z aktiv fondu, jsou hrazeny nepřímo akcionáři fondu.

Dopad nákladů a výdajů

Náklady a výdaje se liší fond od fondu. Fond s vysokými náklady musí dosahovat lepších výsledků než nízkonákladový fond, aby dosahoval stejných výnosů. I malé rozdíly v poplatcích mezi jednotlivými fondy mohou v průběhu času vést k podstatným rozdílům ve výnosech investic.

Čím více zaplatíte na poplatcích a výdajích, tím méně peněz budete mít ve svém investičním portfoliu. A tyto poplatky a výdaje se opravdu sčítají v čase.

Druhy nákladů a výdajů

Poplatky pro akcionáře

Roční provozní výdaje fondu

Ostatní výdaje