Nepravda základní sazby

Co je nepravda základní sazby?

Klíčové způsoby

Pochopení omylu základní sazby

Při zvažování informací o základní sazbě existují při určování pravděpodobnosti v určitých situacích dvě kategorie. První je obecná pravděpodobnost, zatímco druhou jsou informace specifické pro konkrétní událost, například o kolik bazických bodů se trh posunul, o jaké procento je společnost mimo ve svých firemních ziscích nebo kolikrát společnost změnila vedení. Investoři mají často tendenci přikládat větší váhu těmto informacím specifickým pro danou událost v kontextu dané situace a někdy základní sazby zcela ignorují.

Zatímco často jsou informace specifické pro konkrétní událost důležité v krátkodobém horizontu, zejména pro obchodníky nebo krátkodobé prodejce, pro investory, kteří se pokoušejí předpovědět dlouhodobou trajektorii akcie, se mohou rýsovat větší, než je třeba. Investor se například může snažit určit pravděpodobnost, že společnost překoná svou skupinu vrstevníků a stane se lídrem v oboru.

Existuje mnoho případů, kdy emoce a psychologie silně ovlivňují rozhodování investorů, což způsobuje, že se lidé chovají nepředvídatelným způsobem.

Zatímco informační základna – solidní finanční pozice společnosti, konzistentní tempa růstu, management s prokazatelnými výsledky a průmysl se silnou poptávkou – to vše ukazuje na její schopnost překonávat, slabé výsledkové čtvrtletí by mohlo investory vrátit zpět, což by je přimělo si myslet, že to mění kurz společnosti. Jak tomu bývá častěji, mohlo by se jednoduše jednat o malou tečku v jejím celkovém vzestupu.

Zvláštní pozornost: Behaviorální finance

Behaviorální finance jsou relativně novým oborem, který se snaží kombinovat behaviorální a kognitivně psychologickou teorii s konvenční ekonomií a financemi, aby poskytl vysvětlení, proč lidé činí iracionální finanční rozhodnutí. Podle konvenční finanční teorie jsou svět a jeho účastníci z větší části logickými „maximalizátory bohatství“.

Se silnými vazbami na koncept klamu základní sazby je jedním z takových příkladů přehnaná reakce na tržní událost. Podle efektivity trhu by se nové informace měly rychle okamžitě promítnout do ceny cenného papíru. Realita má však tendenci tuto teorii vyvracet. Účastníci trhu často reagují na nové informace přehnaně, například na změnu úrokových sazeb, což vytváří větší než přiměřený vliv na cenu cenného papíru nebo třídy aktiv. Takové cenové nárůsty nejsou obvykle trvalé a mají tendenci se časem erodovat.