Neurobiologové

Neurobiolog je vědec zabývající se životem, který se věnuje studiu neurobiologie. Ačkoli je tento termín někdy synonymem pro neurovědce, neurobiologové přesto přistupují ke studiu nervového systému biologicky.

Při provádění výzkumu neurobiologové obvykle používají modelové systémy k zodpovězení konkrétních experimentálních otázek. Tento modelový systém mohou být buď bezobratlí, jako jsou pijavky, aplysie, drosofila a C. elegans, nebo obratlovci, jako jsou krysy, myši, sumci a zebrafishe.

V Severní Americe se většina neurobiologických školení uskutečňuje v doktorských studijních programech katedry biologických věd, interdisciplinárních neurovědeckých programů nebo neurobiologických oddělení. Osoba, která navštěvuje takový absolventský program, má obvykle vysokoškolské vzdělání v oboru biologie, biochemie nebo v nějakém jiném příbuzném oboru. Jakmile dotyčná osoba dokončí své vzdělání v oboru neurobiologie, obvykle se uchází o postdoktorské vzdělání, které může trvat 3-5 let. Poté neurobiolog provádí výzkum jako nezávislý vědec v akademické instituci, vládní agentuře, farmaceutické společnosti nebo neziskové organizaci.

Doporučujeme:  Sociální agrese